Hopp til innhold

Mannsforum om «forskjellsbehandling» av fedre: – Resultat av enøyd likestillingspolitikk

Leder i Mannsforum mener man nå må få en slutt på en kvinnefokusert likestillingspolitikk.

V

I Norge er fars rett til foreldrepenger knyttet til mors arbeidssituasjon, mens det samme ikke gjelder motsatt vei.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Mandag ble det klart at EØS-tilsynet ESA tar Norge til EFTA-domstolen for forskjellsbehandling av kvinner og menn. Grunnen er at far ikke har samme rett til foreldrepenger som mor.

Bente Angell-Hansen

ESA-president Bente Angell-Hansen mener at fedre har mindre omfattende permisjonsrettigheter enn mødre.

Foto: Privat

– Dagens lovverk gjør at fars rettigheter er knyttet til mor. Det stilles helt andre krav til far, og det er gjort på en systematisk diskriminerende måte. Vi mener det er i strid med EØS-avtalen, sier ESA-president Bente Angell-Hansen til NRK.

ESA reagerer på at Norge har visse regler for foreldrepenger som kun gjelder for fedre. Resultatet er at fedre har mindre omfattende permisjonsrettigheter enn mødre.

Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland sier til Dagens Næringsliv at dette ikke er diskriminerende, og heller bidrar til at flere mødre kommer ut i arbeid.

– Jeg registrer argumentasjonen hennes, men vi er uenig. Vi mener at vi ikke kan bruke diskriminering for å oppnå noe, det er aldri en god ting, sier Angell-Hansen.

Vet ikke at de blir diskriminert

– Dette er et resultat av den enøyde likestillingspolitikken i Norge, sier leder i Mannsforum.org Guttorm Grundt til NRK.

– Fedre har ikke selvstendig opptjeningsrett av foreldrepenger ved foreldrepermisjon. Hvis mor ikke har hatt lønnet arbeid, så har ikke far rett til kompensasjon for sine tapte inntekter under permisjonen, som en følge av at han ikke jobber, forklarer Grundt.

Han håper imidlertid at regjeringen vil inngå et forlik og unngå rettssak.

Guttorm Grundt

Leder i mannsforum.org Guttorm Grundt håper regjeringen vil inngå et forlik.

Foto: Privat

– Regjeringen må si at man har tatt feil, og at fedre får en selvstendig opptjeningsrett. Vi må også fjerne kvinnefokuset og gjøre likestillingsloven kjønnsnøytral slik som den er i Sverige, sier han.

ESA startet granskingen på eget initiativ i oktober 2015. I kjølvannet av dette har tilsynsorganet også mottatt flere klager fra norske fedre. Grundt tror ikke norske menn vet at de blir diskriminert.

– Det som er tragisk er at norsk forskningsmiljø på likestilling vet dette. Det har man vært klar over i mange år. Det er et stort flertall kvinnelige kjønnsforskere. Det er de som setter dagsorden på hva som skal forskes på, og dette har ikke vært interessant for dem å ta tak i. De er kun innrettet på å se om kvinner og mødre blir diskriminert, og ikke menn, sier han.

Veien videre

– Norge vil være forpliktet til å rette seg etter vedtaket som EFTA kommer med, sier Angell-Hansen.

ESAs beslutning om å henvise saken til EFTA-domstolen er tredje og siste trinn i EØS-tilsynets formelle sak mot Norge.

– Vi vil ikke blande oss inn i hvordan den enkelte familie selv velgere å organisere seg når de får barn. Vi er opptatt av at det skal være like rettigheter for fedre og mødre, sier Angell-Hansen.

Guttorm Grundt håper at det nå vil bli en slutt på forskjellsbehandlingen mellom mødre og fedre.

– Jo tidligere de tar opp den tråden, og aksepterer at dette er veien å gå, desto snarere kan vi få en slutt på skjevheten. Om regjeringen kaster kortene så vil det sende et sterkt signal til norske fedre som har blitt diskriminert i mange år, sier han.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger