Politidirektoratet: Mangler tusen politifolk og en milliard

Politiet mangler 1000 politifolk for å gjennomføre Sylvi Listhaugs (Frp) politikk om å bortvise asylsøkere på svenskegrensen, mener Politidirektoratet. Politiet trenger en milliard kroner mer for å håndheve de nye reglene.

Kontroll av syrere på Svinesund

KONTROLL PÅ SVINESUND: Her stanser politi og toll to biler med flere syrere som var på vei over grensen fra Sverige. Politidirektoratet mener de trenger rundt 1000 nye politifolk for å håndheve den nye praksisen

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Dette kommer fram av Politidirektoratets (POD) høringssvar til regjeringens 40 foreslåtte innstrammingstiltak i asylpolitikken.

Regjeringen la i romjulen fram 40 forslag til innstramminger i asylpolitikken. Integreringsminister Sylvi Listhaug sa da at Norge kom til å få en av de strengeste asylpolitikker i Europa.

Høringsfristen til disse forslagene går ut i dag.

Alle høringssvarene kan leses her

Les også: Erna Solberg ble grillet av BBC om asylpolitikken

Tusen nye

POD er positive til innstrammingsforslagene fra regjeringen, men mener at flere av tiltakene vil kreve betydelig mer ressurser i politiet. Særlig gjelder det forslaget om å kunne bortvise asylsøkere som kommer direkte fra Norges nordiske naboland. Regjeringen foreslår at polititjenestemenn skal få myndighet til å vedta bortvisning på grensen.

Sylvi Listhaug

STRENG: Innvandring og integreringsminister Sylvi Listhaug vil stramme inn asylpolitikken, men dette krever mer politi og mer penger.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Ifølge POD vil det være behov for minst 850 nye årsverk for å kunne ha beamnning døgnet rundt de viktigste grensepasseringsstedene på land, via sjøveien og luftveien.

«Totalt vil det være behov for 1.000 årsverk og en ukekostnad på 18,7 millioner kroner», skriver POD i høringsnotatet.

Grensekontrollen mot Sverige vil altså alene koste i underkant av en milliard kroner i året, 972 millioner.

Positiv til bortvisning på grensen

Flere andre høringsinstanser har kritisert forslaget og mener det bryter med Flyktningkonvensjonen og asylsøkeres menneskerett til å søke asyl. POD støtter Sylvi Listhaug i at bortvisning på grensen og retur til et nordisk naboland, ikke er i strid med Norges folkerettslige forpliktelser.

Krever mer enn tusen nye

Flere politidistrikt får mer oppgaver og mener noe om innstrammingen.

Finnmark politidistrikt mener at de trenger tilførsel av ressurser for å håndheve grensekontrollen mot Russland, Kripos skriver at de også trenger tilførsel av mer ressurser for å gjennomføre fingeravtrykksundersøkelser. Oslo politidistrikt hevder at de strengere kravene til opphold vil føre til mer byråkrati og at de trenger flere ansatte for å takle dette.

Mangler kompetanse

Politidirektoratet viser også til at enkelte politidistrikt og Politiets utlendingsenhet (PU) har gitt uttrykk for betenkeligheter over at vanlige polititjenestemenn skal få myndighet til å avgjøre om en asylsøker kan bortvises eller ikke.

«Etter vårt syn vil de foreslåtte endringene medføre at polititjenestemenn pålegges å ta vurderinger som ofte ligger langt unna vurderinger som tradisjonelt har ligget til politipersonell.(..). Det må kreves at tjenestepersonell som eventuelt skal utføre slike kontroller har et minimum av kompetanse innenfor utlendingsfeltet», skriver blant annet Oslo politidistrikt i sitt høringssvar.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger