Hopp til innhold

Mangler milliarder – veiene forfaller

Fylkesveiene forfaller i store deler av landet, åtte år etter at staten overlot mange veier til fylkene. – Fylkene får for lite penger til vedlikehold, sier fagsjef Karin Yrvin i Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Raset gikk over gamle fylkesvei 78 ved Remneset i Vefsn kommune søndag kveld.

Mange fylkesveier er utsatt for ras. Her fra gamle fylkesvei 78 i Vefsn i januar i fjor.

Foto: Kenneth Søttar

– Fylkene er flinke til å bruke pengene de får fra staten til vei, men de får for lite til å ta igjen vedlikeholdsetterslepet, sier Yrvin.

En rapport skrevet av Vista Analyse for Opplysningsrådet for Veitrafikken konkluderer med at staten ikke har gitt fylkene tilstrekkelig med penger til å holde fylkesveiene i god stand. Dette skyldes ifølge rapporten at:

Karin Yrvin

Fagsjef Karin Yrvin i Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Foto: Bård Gudim
  • Ønsker og krav har en tendens til å øke over tid.
  • Kostnadene ved å holde en gitt standard kan være undervurdert.
  • Økende omfang av ekstremvær gjør drift og vedlikehold av veine dyrere.

Verst i vest og nord

Det er store forskjeller i hvordan det har gått med veiene i ulike deler av landet, åtte år etter at 17.000 kilometer riksveier ble til fylkesveier i 2010.

– På Østlandet er etterslepet konstant, mens det øker på Vestlandet og i Nord-Norge. En av årsakene til det, er at det stilles store krav til veivedlikehold på bruer og i tunneler som det er mange av i vest og nord. Det koster mye penger, sier Karin Yrvin.

– Godt vedlikehold av veiene vi allerede har er mye viktigere enn å åpne nye, sier administrerende direktør Stig Skjøstad i NAF.

Fylkesvei 455 i Marnardal

Fylkesvei 455 i innlandskommunen Marnardal i Vest-Agder.

Foto: Eirik Damsgaard / NRK

Størst økning til riksveinettet

Statssekretær Tommy Skjervold (Frp) i Samferdselsdepartementet sier de bevisst har prioritert riksveiene. Men han minner samtidig om at fylkene også har fått mer penger fra staten.

– Men fylkespolitikerne må selv prioritere fylkesveiene blant andre gode og mindre gode formål. Standarden på veinettet tilsier at en del fylker ikke tar nok hensyn til fylkesveiene når de prioriterer, sier Skjervold.

Asfaltarbeid

Mange fylkesveier trenger sårt ny asfalt. Noen ganger får de det. Som her, på fylkesvei 108 i Østfold for to år siden. Kevin Park (t.v.) og Øyvind Moen på jobb seint om kvelden.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Fylkene trenger en milliard ekstra

Ifølge rapporten har Nordland det største veiforfallet av alle fylkene i Norge.

– Etterslepet på vedlikehold hos oss er på mellom sju og ni milliarder kroner. Vi har ansvar for 4000 kilometer fylkesvei og vi har for lite til å penger til å vedlikeholde dem, sier fylkesråd for samferdsel i Nordland, Svein Eggesvik (Sp) til NRK.

Svein Eggesvik

– Vi klarer ikke å vedlikeholde over fire tusen kilometer med fylkesvei med de pengene vi har, sier fylkesråd for samferdsel i Nordland, Svein Eggesvik (Sp).

Foto: Emil H. Indsetviken / NRK

Han roser regjeringen for å satse tungt på riksveiene også i Nordland, men mener det er behov for en milliard kroner ekstra til fordeling på fylkene til vedlikehold av fylkesveiene.

Opplysningsrådet for Veitrafikken er enig:

– Riksveier er bra. Jeg skulle likevel ønske at myndighetene satset mer på fylkesveinettet og at man erkjenner at det blir stemoderlig behandlet i dag, sier fagsjef Karin Yrvin.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger