Hopp til innhold

Mange vrak farligere enn "Murmansk"

En rekke andre skipsvrak langs norskekysten er langt farligere for miljøet enn "Murmansk", viser en oversikt fra Kystverket.

Krysseren "Murmansk"
Foto: Per Onsheim / NRK

På denne oversikten har Kystverket plassert "Murmansk" på 23. plass av de 30 vrakene som etaten mener utgjør en stor forurensningsrisiko, skriver FiskeribladetFiskaren.

Les om Kystverkets oversikt

2100 vrak

Kystverket har kartlagt i alt 2100 vrak langs norskekysten som har forlist etter 1914. Vel 1700 av dem utgjør ingen forurensningsrisiko, i 350 tilfeller er forurensningsfaren moderat, mens 30 av vrakene utgjøre en stor risiko for oljesøl. Det er blant disse 30 vrakene at "Murmansk" er plassert på 23. plass.

Øverst på lista står "Welheim" og "Erich Giese" som begge ble senket under andre verdenskrig i likhet med de fleste av de mest forurensningsfarlige.

Begge inneholder 300 tonn olje. En norsk motortorpedobåt senket tørrlasteskipet "Welheim" sør for Åskova ved Florø i Sogn og Fjordane i 1944. Vraket ligger på 30 - 65 meters dyp.

Kystverket har imidlertid bestemt at vraket skal tømmes.

"Les "Welheim" skal tømmes

Fire vrak farligere

Ved finnmarkskysten, der "Murmansk" ligger, er det fire andre vrak med mer olje enn i "Murmansk" som ligger i fjæresteinene utenfor Sørvær.

Thomas Nilsen i Barentssekretariatet mener at den russiske ubåten "K-159" er den største og mest akutte truselen mot miljøet i Barentshavet.

Den har to atomreaktorer om bord og ligger i oppvekstområdet for den felles norskrussiske torskebestanden.

AKTUELT NÅ