Hopp til innhold

Voldtektsofre har skyhøy promille

Prøver som er tatt av berusede kvinner ved et voldtektsmottak, viser at de i snitt hadde en promille på 1,9 da voldtekten skjedde. Det er nok til å sette en ung jente helt ute av spill.

Voldtekter i Oslo sentrum

En gjennomgang av blod- og urinprøver viser at voldtektsofre som var alkoholpåvirket, i snitt hadde en promille på 1,2 da de kom til mottaket.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix

Cecilie Hagemann

SVÆRT HØY PROMILLE: Forskningsarbeidet til stipendiat og overlege Cecilie Hagemann viser at promillenivået til mange voldtektsofre er svært høyt.

Foto: Lise Sørensen / NRK
Andrea Østvik og Sara Landsverk

PASSER PÅ: – Sjansen for å bli voldtatt er der jo, som dame er man alltid redd for det. Vi tar forhåndsregler og tar taxi hjem, sier Sara Landsverk (t.v.) og Andrea Østvik.

Foto: Christine Svendsen / NRK
Henriette M. Waitz

IKKE VENT: Overlege Henriette Waitz oppfordrer voldtektsofre til å oppsøke mottak umiddelbart, og ikke sove ut rusen først.

Foto: Gunnar Sakshaug / NRK

– Du blir nærmest bevisstløs av en så høy promille, særlig unge jenter som ikke er vant til å drikke alkohol regelmessig, sier overlege Cecilie Hagemann.

Som en del av sitt doktorgradsarbeid har hun analysert blod- og urinprøver til kvinner som oppsøkte voldtektsmottaket ved St. Olavs Hospital i Trondheim mellom 2003 og 2010.

Les også: Medieoppslag gir flere anmeldelser

– Vi fant en promille på 1,2 da de kom til mottaket. Og da vi tilbakeberegnet promillen til tidspunktet da overgrepet skjedde, fant vi en promille på 1,9. Det er en svært høy verdi, spesielt når vi tar i betraktning at det er unge kvinner.

Mer enn åtte av ti sa de hadde drukket før overgrepet, og blant voldtektsofrene som tok prøver tidlig nok til at alkoholen fortsatt var igjen i kroppen, var promillenivået svært høyt.

– Mange blir så beruset at de overhodet ikke er i stand til å motsette seg seksuelle handlinger. Man er rett og slett ikke samtykkekompetent, sier Hagemann, og peker på at alkoholen gjør at det er vanskeligere å bedømme hvilke situasjoner og mennesker som er farlige.

– Du blir et lett bytte for andre mennesker når du har drukket mye alkohol, og enkelte overgripere kan muligens se seg ut de jentene som er så beruset at de blir et lett bytte.

Les også: Flertallet voldtas av en de kjenner

Ubehagelig å miste kontroll

– Oi, det var et høyt tall, sier Andrea Østvik når hun hører om undersøkelsen.

Hun og venninna Sara Landsverk sitter utenfor Jernbanetorget i Oslo sentrum sent lørdag kveld.

– Du blir mindre konsentrert når du drikker mye. Så jeg skjønner godt at det kan ha en sammenheng med at man blir mer utsatt for voldtekt. Når sansene sløves blir man mindre oppmerksom, sier Østvik.

– Jeg har gjort erfaringer med å drikke for mye, så jeg kontrollerer drikkinga mer nå enn da jeg var yngre. Jeg har opplevd å ha blitt antasta i en taxi. Det synes jeg var veldig ekkelt. Det satt lenge i meg, så jeg er skeptisk og tenker på voldtekt. Det gjør at jeg tar mer fornuftige valg nå enn da jeg var 18 år gammel.

– Men er det ikke feil å si at kvinner ikke kan drikke så mye de vil?

– Jo, men det kommer til et punkt hvor det ikke er gøy uansett, svarer Landsverk.

– Jeg er glad for at mamma har sagt til meg, helt siden jeg var liten, ikke gå og vis frem hele rumpa, men pass litt på. Hvis du har lyst å gå i en bakgate når det er helt mørkt og du er helt borte, så er du et lett bytte. Og ja, man skal kunne drikke, men det kommer til et punkt der man ikke trenger å drikke mer, sier Landsverk.

Les også: Her føler folk seg mest utrygge i Oslo

– Ansvar for å passe på hverandre

Voldtektsmottaket i Oslo har ikke gjort egne undersøkelser av promillenivået til ofrene, slik som i Trondheim, men rundt 7 av 10 oppgir at de har drukket alkohol før overgrepet.

– Vi er generelt mer utsatt for ulykker og overgrep når vi er beruset, og det er synd at de ikke har hatt noen rundt seg til å passe på. Man har et ansvar for å passe på hverandre når noen blir overstadig beruset, sier overlege Henriette Waitz.

Ifølge Waitz det er viktig å komme tidlig til et voldtektsmottak etter et overgrep.

– De må ikke dra hjem og sove ut rusen, da viktige muligheter til både å hjelpe dem og til å sikre spor går tapt. Det er veldig viktig at man velger å søke hjelp, selv om man kanskje fortsatt er beruset og egentlig vil framstå mer samlet før man kommer.

Drikker seg til risiko

Fra tidligere undersøkelser er det kjent at kvinner som har blitt voldtatt før, som er rusmisbrukere eller har psykiske problemer, er mer utsatt for overgrep.

Forskningen til Hagemann viser at kvinner som i utgangspunktet ikke har disse såkalte sårbarhetsfaktorene, blir sårbar gjennom alkohol.

– De som hadde alkohol i blodet, ble utsatt for en annen type overgrep enn de som ikke hadde det. Voldtektsmennene var oftere en fremmed, og ofrene var sjeldnere voldtatt før, rusmisbrukere, eller psykisk syke. De var faktisk ikke sårbare i utgangspunktet, men gjorde seg sårbare ved å drikke alkohol.

– Det å påpeke alkoholnivået til ofrene kan være kontroversielt, fordi ofrene kan føle mer skyld. Hva tenker du om det?

– Det er lett å tenke slik, men voldtekt er aldri den som blir utsatt sin feil. Det er hele tiden overgriper som har ansvaret for voldtekten. Men man kan ta sine forholdsregler for å forebygge at man blir utsatt. Når forskningen nå påviser at de har så høye alkoholverdier, betyr det at det må være en viss sammenheng mellom alkohol og det å bli utsatt for voldtekt.

Hagemann anbefaler nå flere studier der forskere ser på promillenivået til voldtektsmenn. Populasjonsstudier indikerer at de i enda større grad enn ofrene er påvirket av alkohol og narkotika når voldtekten skjer.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger