Høyrebyråd ut mot egen regjering

Regjeringen økte kontantstøtten og kuttet i støtten til barnehager, men i de største byene trenger like mange barnehageplass.

Barnehage

Mange foreldre ønsker fremdeles at barna deres skal gå i barnehage. (Arkivbilde)

Anniken Hauglie

Anniken Hauglie

Foto: Oslo Høyre

Til høsten øker kontantstøtten til 6000 kroner i måneden for alle ettåringer. Ved å øke denne regnet regjeringen med at 4100 færre barn ville gå i barnehage og kuttet i pengene til dem. Totalt får barnehager landet rundt 344 millioner kroner mindre fra staten i år.

Nå er søkertallene mange steder klare og i Oslo ser de ingen effekt av økt kontantstøtte. Utdanningsbyråd, Anniken Hauglie fra Høyre, ber departementet om å rette opp dette i revidert budsjett. Oslo kommune får 48 millioner kroner mindre i tilskudd til å drive barnehager i 2014. Til neste år er det planlagt ytterligere kutt på 115 millioner kroner.

– For optimistisk

– Det kan se ut som man i finansdepartementet var litt for optimistiske i sine prognoser. I Oslo ser vi at foreldrene gjerne vil ha barnehageplass, sier hun.

I Oslo trengte over 8000 barn barnehageplass i fjor. Det gjør de også i år. Og det er ikke bare Oslo som opplever stor pågang. En ringerunde NRK har gjennomført blant de største byene her i landet viser at både i Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand øker heller søkertallene noe.

– Det beste ville være om departementet erkjenner sin feilberegning slik at dette blir rettet opp i budsjettene fremover, sier Hauglie.

Hun håper dette blir rettet opp når søkertallene fra hele landet kommer inn.

– Teknisk beregning

Regjeringen vil ikke si at den har bommet, men statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Birgitte Jordahl, sier de vil se på om de har vært for optimistiske.

– Vi har lagt til grunn en teknisk beregning, den samme som ble brukt av forrige regjeringen i 2012 da de endret kontantstøtten, sier hun.

I august er tallene for alle kommunene landet rundt klare. Da vil departementet studere tallene nøye.

– Men nå viser en ringerunde NRK har gjennomført at de fleste større kommuner ikke opplever en nedgang. Vil dere gi dem mer penger?

– Nei, det er ingen tradisjon for at man gjør korrigeringer underveis i budsjettåret, sier hun.

Vil se på beregningsmetoden

Kunnskapsdepartementet lover imidlertid å følge med på utviklingen.

– Noen ganger slår det ut i kommunenes favør. Andre ganger er det staten som ikke har utbetalt tilstrekkelig, sier statssekretæren som vil gå inn og se om deres beregningsmetode ikke har truffet.

– Også får vi vurdere om vi skal legge en annen beregningsmetode til grunn i neste budsjett, sier hun.

Ringerunden til NRK viser at i 4 av 6 storbyer øker antall søknader. I Tromsø og Oslo går søkertallene noe ned. Det forklares med at man har gitt plass gjennom vinteren og at man har gått over til elektroniske søknader.

Antall søknader til barnehageplass

BY

2013

2014

 Oslo

8636

8539

Bergen

2771

2836

Stavanger

1610

1654

 Kristiansand

1022

1141

Trondheim

1947

1972

Tromsø

735

633

Søkertallene er basert på de barna som har lovfestet rett til barnehageplass. Man har rett på barnehageplass dersom:

  • Barnet må være fylt ett år innen utgangen av august 2014
  • Det må være søkt om barnehageplass innen 1. mars 2014
  • Det ønskes plass innen 31. august 2014.

SISTE NYTT

Siste meldinger