Hopp til innhold

Mange sykepleiere er usikre på om de vil ta koronavaksine

Et knapt flertall av sykepleierne i en undersøkelse sier ja til å ta koronavaksine når de får tilbud om den. Nesten like mange er usikre eller svarer nei.

Leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen foran Universitetssykehuset Nord-Norge.

SYKEPLEIERE ER SOM FOLK FLEST: – Sykepleiere er en del av normalbefolkningen, sier leder i Norsk Sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Norsk Sykepleierforbund har gjennomført en kartlegging blant sine medlemmer. Nesten 23.000 personer har svart.

52,3 prosent av dem svarer ja på spørsmålet om de vil ta koronavaksinen når de får tilbud om den. 37,2 prosent er usikre, mens 10,6 prosent svarer nei.

Blant dem som er usikre, svarer nesten 58 prosent at de ikke har fått nok informasjon om virkning og eventuelle bivirkninger av vaksinen. En del mener også den ikke er testet nok, særlig i gruppen som sier nei til å vaksinere seg.

– Det som er bra med tallene er at så få sier helt klart nei til vaksine, sier leder i sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen.

Hun viser til at sykepleiere er en del av normalbefolkningen, og at undersøkelsen dermed speiler at det er behov for mer kunnskapsbasert informasjon til befolkningen generelt.

– Men også involvering og informasjon til grupper som sykepleierne, nøkkelpersonell ved vaksinering og de som jobber i helsetjenesten. Vi er avhengige av at folk tar vaksinene for å beskytte pasienter og kolleger, sier hun.

Frivillig

Å pålegge sykepleiere som jobber med sårbare pasienter å vaksinere seg, er imidlertid ikke veien å gå, ifølge Larsen.

– Vi er opptatt av at det skal være frivillig å ta vaksinen, slik som det er for resten av befolkningen, sier hun.

– Vi oppfordrer til å følge vaksineprogrammet generelt, og det vil også gjelde covid-19.

Les også:

– Sunn holdning

– Tallene i undersøkelsen er nokså som forventet. Vi har sett liknende tall fra andre undersøkelser, sier overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet (FHI).

– Det synes vi er helt greit. Det er en litt sunn holdning at man vil ha noe mer informasjon, sier han.

Preben Aavitsland

UTFORDRING: – Det er vår utfordring å gi så god informasjon som mulig, sier overlege Preben Aavitsland ved FHI.

Foto: Tor Erik Schrøder

Han tror andelen som vil vaksinere seg kommer til å bli langt høyere enn rundt 50 prosent når muligheten kommer.

Aavitsland slår fast at vaksinering skal være frivillig – også for sykepleiere som behandler svært syke pasienter.

– Målet med vaksinasjon er først og fremst å beskytte den som blir vaksinert. Derfor er det jo risikogrupper som sannsynligvis vil bli vaksinert aller først, svarer han.

– Det er jo ikke sikkert at vaksinene vil kunne ha den effekten at de hindrer at du kan smitte videre. Hovedeffekten er at de hindrer at du blir alvorlig syk. Men det er ikke sikkert at de hindrer at du blir smittet, og kan smitte andre, sier han.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger