Hopp til innhold

22.000 nordmenn bor i flomutsatte områder

Over 50 byer og tettsteder i Norge venter på flomsikringstiltak, viser en intern oversikt fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Flom Nybergsund 2

Vannmassene i Trysilelva ser ut til å ha stabilisert seg i løpet av mandag ettermiddag. Men det vil kunne ta mange dager før vannet vil trekke seg helt tilbake fra de oversvømte husene i Nybergsund. Tettstedet er ett av i alt over 50 flomutsatte steder i Norge som venter på flomvern.

Foto: Peter von Tangen-Jordan

Mangel på flomvern gjør at Nybergsund er hardt rammet av flommen. Området ligger utsatt til nær Trysilelva, og det er ikke satt inn noen flomforebyggende tiltak der. Men Nybergsund er ikke det eneste stedet der flomvern er nedprioritert.

NRK har fått tilgang til en NVE-oversikt som viser at over 50 byer og tettsteder i Norge venter på flomsikringstiltak. Det betyr at 22.000 nordmenn bor i områder som er utsatt for kraftig flom.

Seksjonssjef i NVE, Steinar Schanche, innrømmer at det er behov for bedre flomvern flere steder i landet.

– Vi ser helt klart at det er behov for mer flomsikring enn vi har klart hittil og en del oppgradering av eksisterende flomvern også, sier Schanche til NRK.

Elva tar nye løp under flom

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er en norsk statlig direktorat underlagt Olje- og energidepartementet. I oversikten fra NVE fremgår det at 22.000 mennesker bor i områder som er utsatt for 200-årsflom.

Dette gjelder områder der NVE har gjennomført flomsonekartlegging, det vil si strekninger med bebyggelse langs større vassdrag.

I tillegg har vi i Norge mye bebyggelse langs en rekke mindre vassdrag som ikke er flomsonekartlagt. Den største faren langs mange av disse elvene – og særlig langs bratte elver og bekker – er at elva under flom tar nye løp som følge av erosjon og massetransport og flomvannet kommer på avveie.

Dette var eksempelvis tilfelle i Kvam under flommene i 2011 og 2013. Skadene ved slike hendelser er ofte større enn en saktestigende oversvømmelse.

Flommen gjær at folk må bruke andre transportmidler.

SE VIDEO: Det er vanskelig å komme seg rundt i Nybergsund for tiden. Knut Magne Rønningen er en av mange som må ro til inngangsdøra si.

Disse kommunene har behov for flomsikring

Flommen har stengt flere utfartsveier i Nybergsund. Sentrum står under vann og mange hus har kjellerne fulle. Tettstedet er ett av i alt over 50 flomutsatte steder i Norge som venter på flomvern, viser oversikten fra NVE.

Dalen, Egersund, Fet, Gran, Granvin, Hamar, Kongsberg, Kongsvinger, Levanger, Lærdal, Nedre Eiker, Nord-Fron, Ringsaker, Sel, Sokndalen og Trysil er kommunene som har behov for for flomsikring.

Folk i Trysil og Nybergsund må ty til robåter som transportmiddel. En av disse er Knut Magne Rønningen som må ro til inngangsdøra si.

– Det vil gå greit med gulvet dersom det ikke kommer mer vann. Går vannet høyere opp enn dette, tar det med seg veggene også, sier Knut Magne Rønningen til NRK.

– Det hadde gått fortere med mer penger

De fleste flomutsatte stedene ligger langs vassdragene på Østlandet. Det er ikke nødvendigvis siste gang Rønningen fra Nybergsund ser huset sitt under vann.

Det vil ta år før nabolaget hans og de andre områdene er sikret, forteller Schanche.

– Med planleggingsprosessen og så videre kan det gjerne ta to-tre år, kanskje litt mer også. Det går greit med midlene vi har til rådighet, men det er ikke til å legge skjul på at det kunne gått fortere med litt mer penger, sier han.

Schanche er seksjonssjef i NVE

Seksjonssjef i NVE, Steinar Schanche, innrømmer at det er behov for bedre flomvern flere steder i landet.

Foto: Marit Gjelland / NRK

– Det kan skje katastrofer hvis vi ikke får mer penger

En som gjerne skulle sett at det gikk raskere, er ordfører Ben Inge Bye i Nedre Eiker kommune i Buskerud.

Han forteller at en storflom kan føre til at Drammenselva setter hele Mjøndalen med 8000 innbyggere under vann.

– NVE er underbudsjettert. Nå ser vi hva som skjer i Trysil. Det kan skje katastrofer hvis ikke får mer bevilget mer penger. Vi trenger penger til flomsikring, så enkelt er det. Hvis NVE ikke får mer penger, så kan den ene katastrofen avløse den andre, sier Bye til NRK.

Flomsone 50-årsflom – Mjøndalen

– 50 millioner kroner ekstra

Det er regjeringen som forvalter pengesekken. Statssekretær Kåre Fostervold (Frp) i Olje og Energidepartementet lover at flomsikkerhet skal prioriteres.

– Vi har foreslått 50 millioner ekstra i revidert nasjonalbudsjett, som ligger til behandling i Stortinget, slik at NVE kan realisere flere av sine prioriterte tiltak på sin liste. Når det kommer til bevilgninger ut over dette, får vi nesten komme tilbake til det i de ordinære budsjettprosessene, sier Fostervold til NRK.

Nedre Eiker-ordføreren sier at de har ventet årevis på slike midler.

– Planene om å flomsikre Mjøndalen, har vi holdt på med i mange år. Vi kan ikke venter mer på dette her. Så enkelt er det, sier Bye.

Ifølge NVE bær kommunene være de første som får flomvern. Neste års budsjett vil avgjøre om direktoratet kan sikre tusenvis av innbyggere mot flom eller ikke.

Flomsone 50-årsflom – Norsenga, Kongsvinger
Flomsone 50-årsflom – Otta, Sel kommune
Flomsone 50-årsflom – Dalen, Tokke kommune

AKTUELT NÅ