NRK Meny
Normal

Tipsflom til NRK om eksplosivfunn

NRK.no-leserne har tipset om nesten 50 eksplosiver i naturen som ikke var registrert av staten. – Vi er veldig takknemlige, sier Klima- og forurensningsdirektoratet.

Laster kart, vennligst vent...

Regjeringens arbeidsgruppe som har sett på ansvar og håndtering av eksplosiver som finnes i norsk natur, slo fast at myndighetene ikke hadde noen god samlet oversikt.

Det foreligger ingen nasjonal oversikt over eksplosive krigsetterlatenskaper.

Rapport - Ansvarsforhold og håndtering ved funn av eksplosive varer, side 7

Til tross for at arbeidsgruppen anslår at det ligger over 200 000 tonn sprengstoff spredt rundt i norsk natur, er det kun 38 oppføringer i den offentlige databasen som anbefales brukt til registrering av eksplosiver i naturen.

NRK publiserte onsdag et eget kart, der vi ba leserne om å tipse oss om eksplosiver de har sett eller hørt om i sitt nærområde.

To dager etter har NRK.no-leserne bidratt med flere tips enn databasen til Klif inneholdt fra før. Totalt er det kommet inn 45 tips til nå – alle sammen markert i kartet.

Thomas Hartnik

Seksjonssjef Thomas Hartnik i Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) synes det er bra folk tipser inn om eksplosiver.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Dette synes vi er veldig bra. At folk er engasjerte og sender inn tips gjør at vi kan følge opp informasjonen i etterkant. Så det er vi veldig takknemlige for, sier seksjonssjef Thomas Hartnik i Klima- og forurensningsdirektoratet til NRK.

(Leser du denne artikkelen på mobil og ser ikke det omtalte kartet med tipsene? Da kan du se på kartet i fullskjerm her.)

Det er de som forvalter Grunnforurensningsbasen som det offisielle kartet er basert på.

Basen får bidrag fra mange ulike offentlige etater, og både kommuner og fylkesmenn har ansvar for å rapportere. Basen har også en mulighet for publikum til å varsle om eksplosiver eller andre forurensninger, men skjemaet for nettbrukere der er mer omfattende enn det nrk.no har hatt.

NRK velger å ikke gå ut med alle detaljer om hva som er på de ulike stedene leserne har markert i kartet, fordi vi ikke vet hvor lett tilgjengelig eksplosiver som eventuelt ligger der er for allmennheten.

NRK var med da Forsvarets minedykkerkommando uskadeliggjorde en gammel tysk forankret mine ikke langt fra Karmøy i Rogaland. Minen med rundt 300 kg sprengstoff lå ikke langt fra et oppdrettsanlegg og i ei skisplei, og måtte derfor tas hånd om.

VIDEO: Se eksplosjonen fra to ulike vinkler i det Forsvarets minekommando uskadeliggjør en mine ikke langt fra Karmøy på kysten av Rogaland (foto: Mathias Oppedal, Marit Higraff/NRK).

«Funnstedet er lekeområdet til en barnehage»

Vi vil likevel gå gjennom informasjonen vi har fått i tipsene, og det kan hende at det ligger historier der som fører til egne saker.

Her er likevel noen utdrag fra det leserne har bidratt med.

En leser forteller at det ble funnet skarpe etterlatenskaper. Politiet ble varslet, og det som var funnet ble tatt hånd om. Tipseren tror imidlertid det kan være mer på et noe spesielt sted:

Funnstedet er lekeområdet til en barnehage.

Et annet sted i landet forteller en leser om at myndighetene helt klart er klar over farer på grunn av eksplosiver. Likevel er ikke stedet markert i kartet til Klif:

Det er et generelt bålforbud i området pga usikkerhet om tilstedeværelse av eksplosiver i området som stammer fra 2. verdenskrig.

– Hva tenker dere om at slikt ikke er registrert i kartet deres?

– Det er viktig at kommunene som bidrar til vår grunnforurensningsbase legger inn slike data. Vi kommer nok til å følge det opp i de tilfellene vi blir gjort oppmerksomme på slike bålforbud. Da kan vi gi den enkelte kommune beskjed om å rapportere eksplosiver og ikke bare annen type forurensning, sier Thomas Hartnik i Klif.

Flere andre tipsere forteller om områder der ammunisjon og eksplosiver under og etter krigen er dumpet i havet. Områdene er også der kjent, men ikke kommet med i kartet NRK viste basert på data fra Klif og informasjon om dumpeplasser til havs rapportert til det europeiske samarbeidet OSPAR.

Det er merket på sjøkart (har selv sett det på kartplotter om bord i fergen) men nevner det her da stedet ikke er merket på oversiktkartet.

Seksjonssjef Thomas Hartnik i Klif forklarer at det nok skyldes at ulike organer bidrar i rapportering av denne typen data. Det er kommuner, fylkesmenn, Forsvaret og Klif.

– Jeg tror nok da at informasjonen som er tegnet inn i sjøkartene ikke er blitt koblet med vår base. Nå kan vi derimot finne ut hvor informasjonen i sjøkartene kommer fra og ta kontakt med de ansvarlige for å kunne legge det inn også i vår base, sier Hartnik.

Eksplosiver samlet under ryddeaksjon i Finnmark i 2009

Finnmark er verste eksplosiv-fylke. Her sees eksplosiver samlet under en ryddeaksjon i 2009.

Foto: Forsvaret

Klif håper å kunne oppdaterer basene og kartene sine

Etter at NRK har gjennomgått alle tipsene fra leserne, vil det som kan deles med miljømyndighetene overleveres til Klima- og forurensningsdirektoratet dersom de ønsker å ta imot informasjonen.

– Jeg håper nå i kjølvannet av reportasjene til NRK at vi kan oppdatere våre databaser, og det er veldig bra. Da får vi et bedre grunnlag i planleggingen og reguleringen av områder, sier Hartnik.

– Hva vil dere gjøre med disse tipsene?

– Vi har en mulighet til å følge de opp, legge de inn i vår base hvor vi registrerer alle slike funn og da kan vi følge det opp, svarer Hartnik.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har et eget skjema der publikum kan bidra med tips om eksplosiver og andre forurensninger i grunnen. Skjemaet finnes på http://grunn.klif.no/ under «Informer oss om forurenset grunn»

NRK vil også fortsette å motta tips en stund til:

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Eksplosiver – tipsskjema» i nytt vindu

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger