Lukkede mottak er oppskriften på «tikkende bomber», mener psykiater

Tusenvis av asylsøkere sitter i mottak under ekstremt stress, og det er noen ganger bare småting som skal til før disse blir desperate. Lukkede mottak vil forsterke dette og er oppskriften på «tikkende bomber», sier psykiater Aina Basilier Vaage ved Stavanger Universitetssykehus.

Aina Basilier Vaage

Psykiater Aina Basilier Vaage har jobbet med beboere på asylmottak i 20 år. Hun sier at hvis man vil skape «tikkende bomber», så skal man etablere lukkede asylmottak.

Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

– Det å gå og vente med usikkerhet er noe av det mest stressende et menneske kan oppleve. Vi vet at denne situasjonen for en asylsøker innebærer enn større psykiatrisk helsefare enn det å være traumatisert i krig, når vi ser på langtidseffektene, sier Vaage.

Oppskrift på desperasjon

Hun forteller at asylsøkerne som venter, lever med en kombinasjon av angst, forvirring og utrygghet. De er omgitt av likesinnede som er like fortvilet. De kan ikke gjøre noe, men må sitte hjelpeløse og vente. Angsten bare bygger seg opp hos dem, og de har det forferdelig vanskelig, sier Vevstad.

– Hvilke virkninger får dette for dem selv og omgivelsene?

– Dette bygger opp under den angsten og utryggheten de allerede bærer på. Når mange opplever at de ikke blir trodd på sin historie, og de får vite at de skal videre, så bygger dette opp til en desperasjon.

– Sammen med hjelpeløsheten og det psykiske stresset, blir dette ganske ekstremt. I sum, hvis man også ser på traumene i bagasjen, så er dette nærmest oppskriften på å skape mennesker som er så desperate og fortvilede at de kan miste kontrollen. Da skal det lite til før alvorlige situasjoner oppstår.

Psykiater Aina Basilier Vaage forteller om de påkjenninger som asylsøkere har mens de venter på svar. Intervjuer er Øystein Heggen.

valdresekspressen

En avvist asylsøker er siktet for trippeldrap på Valdresekspressen i Årdal mandag.

Foto: NRK

Vaage påpeker at hun ikke kjenner situasjonen til den drapssiktede mannen fra Sør-Sudan som er siktet for å ha drept tre mennesker på Valdresekspressen mandag kveld.

– Men jeg tenker jo at her nå det være en kombinasjon av ekstremt dårlig psykisk helse og et menneske som blir ytterligere belastet.

Lukkede mottak vil gjøre det enda verre

– Tror du et system med lukkede mottak kan hindre at samfunnet blir utsatt for slik fare?

– Lukkede mottak for disse menneskene vil øke belastningen på dem. Det vil øke angsten og desperasjonen, og bygger opp til mer vold og mer forferdelse. Hvis man vil skape såkalte «tikkende bomber», så er lukkede asylmottak tingen, sier Vaage.

For bare to dager siden slo Vaage alarm om asylsøkeres helsesituasjon etter to episoder med knivstikking på et mottak i Hå i Rogaland.

Aina Baselier Vaage jobber som psykiater ved Stavanger universitetssjukehus. Hun er også en av landets fremste eksperter på unge asylsøkere, som kommer alene til landet.

Psykiater Aina B. Vaage om vold på asylmottak i Hå

Forsker og jurist Vigdis Vevstad har forsket på asylsøkernes situasjon i ulike europeiske land.

Hun mener denne gruppen må få et bedre helsetilbud i Norge. Hun ønsker skjerpede lover og regler som sikrer bedre oppfølging av traumatiserte asylsøkere. Hennes gjennomgang av situasjonen i seks EU-land, viser at de norske reglene er dårligere enn EUs.

Tusener på vent

Vigdis Vevstad

Jurist og samfunnsforsker Vigdis Vevstad har i flere år bedt om bedre oppfølging av sårbare asylsøkere.

Foto: NRK

For tiden bor det 16 000 asylsøkere på mottak i Norge, ifølge tall som Frode Forfang, direktør i Utlendingsdirektoratet kom med i går.

Flere tusen av dem venter på utsendelse. Mange har aldri vært tilbudt helseundersøkelse fordi de opprinnelig har søkt om opphold i et annet Schengen-land før de kom til Norge.

Da sier reglene i Dublin-konvensjonen at de skal få sin søknad behandlet i det første landet de kommer til. Og Norge gjør ikke noe for dem, utover akutte, åpenbare helsebehov.

– EU har mye mer lovregler om dette, enn det vi har i Norge, sier Vevstad.

Hun peker på at EUs mottaksdirektiv krever at behovene til asylsøkerne skal identifiseres og at de skal tilbys den omsorgen det er behov for.

I en rapport fra 2011 sammenlignet hun forholdene i seks EU-land med de norske, og fant at i Norge finnes ingen spesiallovgivning på dette området.

Tilfeldig om det fanges opp

Nå etterlyser hun et regelverk som kan fange opp traumatiserte asylsøkere.

– Dette fanges ikke opp av systemet i dag, men av tilfeldigheter. Derfor mener vi at det bør være en lovgivning på dette feltet, sier hun.

– Vi trenger både et system for å finne HVEM som trenger hjelp, og deretter regler for HVORDAN de skal tilbys hjelp. Dette er altfor tilfeldig i dag, sier Vevstad.

Vigdis Vevstad er jurist og er tilknyttet forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Hun har i flere år forsket på hva som skjer med asylsøkere som sitter årevis på mottak.

For snart tre år siden slo hun alarm sammen med andre forskere Hun tok til orde for bedre oppfølging av sårbare beboere på asylmottak. Også den gang påpekte hun at det er tilfeldig om de får den hjelpen de trenger:

Vigdis Vevstad

Jurist Vigdis Vevstad vil ha bedre helsetilbud for asylsøkere

SISTE NYTT

Siste meldinger