Hopp til innhold

Maner til omkamp om Høyres familiepolitikk

Høyre kan endre standpunkt om kontantstøtten og fedrekvoten dersom programkomitéen får viljen sin. – Det blir en hard kamp på landsmøtet, sier Tina Bru.

Tina Bru (H)

GIR SEG IKKE: Lederen for Høyres kvinneforum, Tina Bru, er glad for at programkomiteen vil endre dagens kontantstøtteordning. – Det blir opp til enhver kommune å bestemme om dette er noe de ønsker å bruke penger på.

Foto: Siv Sandvik / NRK

I 2010 var Høyres kvinneforum en viktig pådriver for at landsmøtet gikk inn for å fjerne pappakvoten. I 2013 sørget Erna Solberg for at kontantstøtten overlevde landsmøtet.

Men nå venter nye runder.

erna solberg tale landsmøte 2013

ULIKE SYN: – Sorry, dette er feil vei, sa Solberg til landsmøtet 2013 om forslaget om å avvikle kontantstøtten eller gjøre den til en frivillig kommunal ytelse.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Flertallet i programkomiteen går nemlig inn for å videreføre dagens ordning der ti uker er forbeholdt far. En samlet komité vil også gjøre kontantstøtten kommunal, og la det være opp til lokalpolitikerne om de vil ha den, eller ikke.

– Jeg har jo kjempet for å avvikle kontantstøtten, og i programkomiteen har vi landet på et kompromiss om å gjøre den kommunal. Det vil det bli debatt om, sier stortingspolitiker og leder for Høyres kvinneforum, Tina Bru.

Uenig med Solberg

Forrige gang Høyre debatterte kontantstøtten tapte meningsfellene til Tina Bru. Erna Solbergs innlegg fra talerstolen, der partilederen i klare ordelag argumenterte for hvorfor kontantstøtten var god Høyre-politikk, bidro til det.

Dette er ikke et spørsmål om lokalpolitikk og valgfrihet for lokalpolitikere. Det er et spørsmål om det er politikerne som skal bestemme over familielivet, eller enkeltpersoner som skal bestemme over familielivet.

Erna Solberg / Landsmøtet 2013

– Jeg kjenner godt til statsministerens syn på dette, og det respekterer jeg, men her er nok hun og jeg bare uenige, så får vi ta debatten på landsmøtet, sier Bru.

Vil beholde fedrekvoten

Hun er også forberedt på heftig Høyre-debatt om foreldrepermisjon.

Flertallet i programkomiteen går nå bort fra kravet om å fjerne dagens fedrekvote.

I 2010 fattet Høyre et landsmøtevedtak om å avskaffe pappakvoten. Hovedargumentet var at familiene selv skulle avgjøre hva som var best for dem.

Hvis ikke permisjonen tas ute etter statens oppskrift, straffes foreldrene ved at de mister flere uker av permisjonen. Dette innskrenker familiens frihet og tar ikke høyde for at hver familie har ulike behov

Resolusjon fra Høyres landsmøte / Mai 2010

Men ifølge Bru er det på tide at Høyre tenker nytt om valgfrihet.

– For meg handler fedrekvoten om reell valgfrihet, det handler om å sikre at både mamma og pappa tar sin tid borte fra jobb, sammen med barnet. De på den andre siden i partiet har ofte argumentert med at man ikke skal ha pappakvote, nettopp fordi det betyr at familiene har valgfrihet og kan bestemme dette selv. Men jeg har stilt meg spørsmålet: «Hva er reell valgfrihet?», og da har jeg kommet til et annet standpunkt enn det som har vært partiets linje tidligere, sier Bru.

– Mange vil kanskje si at du argumenterer litt som en sosialdemokrat nå?

– Ja, det kan man godt si, men i Høyre så liker vi å være pragmatiske og fornuftige og det lov å tenke nye tanker, uten å låse seg inn i faste, gamle spor.

Mer til unge

Da Bru ledet Høyres likestillingsutvalg var hun særlig opptatt av å styrke økonomien til unge foreldre. I programkomiteen har utvalget blant annet fått gjennomslag for å øke engangsstøtten.

– I dag er studenter og unge kvinner overrepresentert på abortstatistikken. Dette er ikke en moralsk pekefinger, men et forsøk på å gjøre det noe enklere å få barn i tidlig alder, sier Bru.

AKTUELT NÅ