Mandatfordelingen blir uendret

Ingen nyvurdering foran stortingsvalget i 2009. Like mange mandater fra hvert fylke som i 2005.

Stortinget
Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Tallet på stortingsrepresentanter som skal velges fra hvert enkelt fylke har vært omstridt. Den ordningen vi har i dag ble brukt første gang ved valget i 2005.

Omdiskutert

Da skulle det velges 169 representanter totalt og siste-mandatet i hvert enkelt fylke skulle være et utjevningsmandat. Dette siste har vært omdiskutert i tiden etter valget.

Enda mer omdiskutert har fordelingen av de 169 mandatene på fylkene vært. En rekke politikere har hevdet at de folkerike fylkene har for få mandater , mens for eksempel Finnmark, med sine fem mandater, er for godt representert.

Størrelse avgjørende

Fylkets areal og avstand fra hovedstaden er fortsatt elementer som oppfattes som vesentlige når det vurderes hvor mange representanter som skal velges fra hvert enkelt fylke. Arealet er i dag en del av ”formelen” som avgjør hvor mange mandater hvert fylke skal ha.

Stortinget har bestemt at det hvert åttende år, altså etter to valg, skal foretas en ny vurdering av mandatfordelingen mellom fylkene. Det blir ingen slik vurdering foran valget i 2009. Den neste vurderingen blir foretatt foran stortingsvalget i 2013.

Det betyr at det ved stortingsvalget i 2009 skal velges:

16 representanter fra Akershus
4 fra Aust- Agder
9 fra Buskerud
5 fra Finnmark
8 fra Hedmark
15 fra Hordaland
9 fra Møre og Romsdal
6 fra Nord-Trøndelag
10 fra Nordland
7 fra Oppland
17 fra Oslo
13 fra Rogaland
5 fra Sogn og Fjordane
10 fra Sør-Trøndelag
6 fra Telemark
7 fra Troms
6 fra Vest-Agder
7 fra Vestfold
9 fra Østfold

Ved stortingsvalget i 2005 var det 18 464 stemmer bak hver representant fra Vestfold, 18 167 stemmer bak hver representant fra Oslo, 12 064 bak hver representant fra Sogn og Fjordane og 7 409 stemmer bak hver representant fra Finnmark.

SISTE NYTT

Siste meldinger