Du blir friskere av å bruke gradert sykemelding

Hvis du får delvis sykmelding i stedet for å være helt borte fra jobben når du er syk, blir du fortere frisk og mindre syk etterpå, viser ny analyse fra NAV.

Sykmelding

Gradert sykemelding gjør at man blir fortere frisk, viser en ny undersøkelse fra NAV.

Foto: Ola A. Thorset / Scanpix

– Hvis jeg hadde vært min egen sjef ville jeg gitt meg selv sparken for ett år siden.

Legen rådet gradert sykemelding

Det sier Christian. Han sliter med kroppen sin, og holdt på å gå hjem og låse døren. Men slik gikk det ikke. 32-åringen fra Oslo ble rådet av legen til å ta en gradert sykemelding.

– Legen anbefalte meg å ikke kjøre 100 prosent, men heller så godt jeg kunne. Vær på jobben og still opp, vis deg, hjelp til med andre ting, forteller han.

Han er nå veldig glad for å gå litt på jobb når han er syk.

– Raskere sykemeldt og mindre tilbakefall

For aktivitet og oppfølging fra arbeidsgiver og leger gjør oss i alle fall ikke sykere. Det sier Nav-direktør Joakim Lystad.

Joakim Lystad

Nav-direktør Joakim Lystad håper at bruken av gradert sykemelding skal øke fremover.

Foto: Aas, Erlend / Scanpix

– Det er tre årsaker til det. Den ene er at når sykemeldingen er gradert, så er man på jobb samtidig som man er syk. Det andre er at vi ser at man blir raskere friskmeldt; sykeperioden er kortere. Og det tredje er at vi ser at det faktisk er færre tilbakefall når man bruker gradert sykemelding, sier han.

Kan gi hundervis av sparte millioner

For første gang er alle sykemeldingene fra 2002 til 2010 undersøkt. Nav-analysen viser at den enkelte blir fortere frisk, og at færre blir syke med graderte sykemeldinger. Dessuten smitter det lavere sykefraværet i tiden etterpå. Når andelen graderte sykemeldinger økte med ett prosentpoeng, gikk sykefraværsraten ned med to prosent.

Det er spart lidelse for den enkelte, og det betyr 700 millioner sparte kroner i året for skattebetalerne.

– Vi ønsker jo at bruken av gradert sykemelding skal øke, og vi tror at kontakt mellom den sykemeldte og arbeidsgiver i sykdomsperioden er viktig, forteller Lystad.

SISTE NYTT

Siste meldinger