Hopp til innhold

Må prioritere hardt

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) mottok i dag Forslag til Nasjonal transportplan 2010-2019.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete og veidirektør Terje Moe Gustavsen.
Foto: Lise Åserud / SCANPIX

Bak transportplanen står de statlige transportetatene Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor AS.

 

- Nå har vi fått det faglige innspillet. Nå starter arbeidet med å prioritere. Jeg håper vi får en bred debatt om denne transportplanen og ser fram til god dugnadsånd fra mange i tiden som kommer, sa Navarsete.

Forslaget skal nå ut på en bred høringsrunde før regjeringen legger fram sin stortingsmelding til høsten.

Både Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor vil prioritere vedlikehold høyest i den kommende tiårsperioden.

Fly

  • Veksten i flytrafikken vil kreve investeringer på mellom 20 og 25 milliarder kroner på Avinors lufthavner fram til 2019. 
  • Veksten i flytrafikken antas å bli på 2,8 prosent i året de nærmeste årene. Det representerer betydelige utfordringer i investeringer i infrastrukturen og i tiltak for å hindre økte klimautslipp.

Jernbane

  • Jernbaneverkets analyse av langsiktig fornyelsesbehov viser  beregningsmessig forfall på 4,6 milliarder kroner.
  • Innsatsen for å fornye jernbaneanleggene må økes vesentlig for å unngå feil og forsinkelser.

Vei

  • Det er sterkt behov for vesentlig økning av midler til drift og vedlikehold av stamveiene og riksveiene. Hvis forfallet ikke stoppes, vil sikkerheten og påliteligheten i transportsystemet reduseres.
  • Statens vegvesen vil prioritere midtrekkverk og gang- og sykkelveier, for å redusere drepte i trafikken
  • Stort press og høye kostnader at nye vei- og jernbaneprosjekter blir nedprioritert.

Les: Lover færre innstilte tog

Les: Mer til tog i Vestfold

Les: Regjeringen velger vei før tog

AKTUELT NÅ