Regjeringen har bedt universiteter levere beredskapsplaner

Alle landets universiteter og høyskoler er satt i beredskap. Mer enn 250.000 personer kan rammes dersom terrortrusselen varer frem til studiestart. Innen mandag klokken 15.00 må alle ha levert beredskapsplaner.

Torbjørn Røe Isaksen

BA OM BEREDSKAPSPLANER: Det er ennå ikke klart hva som skjer med studiestarten dersom terrortrusselen vedvarer. Bildet av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er tatt ved en annen anledning.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

På torsdag gjorde Politiets sikkerhetstjeneste (PST) det offentlig kjent at det er kommet uspesifikke terrortrusler mot Norge.

Direktorater og etater i hele nasjonen er satt i beredskap, og både politistyrker og Forsvaret har bemannet opp og er i beredskap dersom noe skulle skje. Det var ikke noe unntak for utdanningsinstitusjonene underlagt Kunnskapsdepartementet.

I NRKs Nyhetssenter får du fortløpende nyhetsoppdateringer.

Gjennomgang av beredskapsplaner

Benedicte Bjørnland

REDUSERT TRUSSEL: På en pressekonferanse søndag sa PST-sjef Benedicte Bjørnland at terrortrusselen mot Norge er noe redusert.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Da trusselvurderingen til PST ble kjent, ønsket vi å forsikre oss om at alle underliggende virksomheter skulle gjennomgå sitt beredskapsplanverk og vurdere behovet for tiltak. Anmodningen kom fra Justisdepartementet, men dette er noe vi selv også hadde gjort uansett, sier fungerende departementsråd Jan Fredrik Schøyen til NRK.

Dagen etter at terrortrusselen ble kjent sendte Kunnskapsdepartementet en mail til alle landets universiteter og høyskoler. Statens Lånekasse var også mottaker av mailen.

Der stod det blant annet:

«Departementet ber alle universiteter, høyskoler og underliggende virksomheter om å gjennomgå eget beredskapsplanverk og vurdere behovet for tiltak. Vi ber om tilbakemelding fra samtlige institusjoner om at de har gjennomgått sitt beredskapsplanverk og hvilke tiltak som eventuelt er besluttet/iverksatt. Tilbakemeldingen skal gis innen førstkommende mandag 28. juli kl. 15 til xx med kopi til xx».

Odd Reidar Humlegård

I BEREDSKAP: Politidirektør Odd Reidar Humlegård varslet søndag at politiet offentliggjør en ny beredskapsplan i løpet av mandag.

Foto: NRK / NRK

Her kan du lese alt om terrortrusselen mot Norge.

– God beredskap viktig

– Vi ser alvorlig på situasjonen og mottar løpende oppdateringer fra Justisdepartementet. Det er viktig for oss at alle underliggende virksomheter har en god beredskap og vet hva de skal gjøre, dersom noe skulle skje.

Anmodningen gikk ut til rundt 33 universiteter og høyskoler, samt andre underliggende virksomheter. Studiestart er ikke før midten av august, men innenfor høyere utdanning er det rundt 230.000 studenter og om lag 32.000 ansatte.

Etter det NRK kjenner til har departementet, dagen før fristen går ut, fått et fåtall tilbakemeldinger. Blant dem som har levert sin beredskapsplan er NTNU.

I en annen mail som NRK har fått innsyn i stod det blant annet:

NTNU

LEVERT RAPPORT: Ledelsen ved NTNU har allerede levert sin beredskapsrapport til regjeringen.

Foto: NTNU

«(...). I den forbindelse ber vi snarest mulig om tilbakemelding på underliggende organer om hvem i ledelsen samt samfunnssikkerhet- og beredskapskontakter som er tilgjengelig i denne og i neste uke (...)».

Ikke diskutert studiestart

– Er studiestedene trent for en eventuell terrorhandling?

– Departementet har stilt krav om at underliggende virksomheter skal ha beredskapsplanverk og blant annet gjennomføre ROS-analyser. Dette blir fulgt opp for å sikre at dette skjer. Vi føler oss trygg på at beredskapen er god.

– Går skolestarten som planlagt?

– Vi har ikke diskutert noe med tanke på skolestart, det får bli noe vi kommer tilbake til, avslutter Schøyen.

Søndag kveld opplyser Kunnskapsdepartementet at fristen for levering av beredskapsrapporten ikke er endret, selv om trusselbildet er «noe redusert».

NTNU har ikke svart på noen av NRKs henvendelser søndag.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger