Må bruke mobile destruksjonsanlegg fra USA

Dersom Norge skal ødelegge Syrias lager av kjemiske våpen, vil det skje ved å bruke mobile destruksjonsanlegg fra det amerikanske forsvaret.

FDHS-anlegg

Anleggene som kan destruere kjemiske våpen, bemannes av 15 spesialister fra USA. Det kan være aktuelt å sende tre slike anlegg til Norge.

Foto: US Army Edgewood Chemical and Biological Center

Etter det NRK kjenner skal det være aktuelt å sende tre såkalte «Field Deployable Hydrolysis System» (FDHS-anlegg) til Norge. Destruksjonsanleggene kan fraktes med skip til Norge, og settes opp i løpet av 10 dager.

Ifølge Edgewood Chemical Biological Center (ECBC) bemannes hvert anlegg av 15 eksperter i døgnskift, i tillegg til vakthold og helsepersonell. Disse ekspertene vil etter alle solemerker være amerikanske.

Utreder egnede steder

I dag kunne NRK fortelle at USA og Russland har kommet med en konkret forespørsel om å hente kjemiske våpen ut av Syria og destruere dem i Norge.

Statsminister Jens Stoltenberg har bekreftet at det pågår en konkret dialog om Norge skal destruere gassene fra Syria.

Forespørselen er så konkret at Forsvaret, etter det NRK kjenner til, nå utreder egnede steder for destruksjon i Norge.

Grafikk: Slik virker de mobile destruksjonsanleggane.

Grafikk: Slik virker de mobile destruksjonsanleggene.

Bjørn Arne Johnsen, forskningsleder ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) sier at det viktig å ha sikkerhetsavstander når man destruerer de livsfarlige gassene.

– Det er å puste inn gassen som er den største faren ved kjemiske våpen. Det er slik de tar livet av eller skader folk, sier han.

– Det bør i hvert fall være en sikkerhetsavstand til der folk oppholder seg på minst én kilometer, og man bør ha god kunnskap om de meteorologiske forholdene på stedet, slik at det helst er stabile vindretninger.

I vindretningen bør det nok være opptil 10 kilometers sikkerhetsavstand, utdyper han.

Sennepsgass, sarin og VX

Bjørn Arne Johnsen

Bjørn Arne Johnsen, forskningsleder ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Foto: NRK

De giftige stridsgassene det er snakk om er sennepsgass, sarin og VX. De to sistnevnte er de giftigste, VX er omtrent 10 ganger giftigere enn sarin, men sennepsgass regnes som det farligste å destruere. Det er fordi den er «ferdigblandet» og vil skape stor skade ved utslipp til luft.

Sarin og VX er såkalt binære kjemiske våpen, det vil si at de fungerer som superlim: to adskilte komponenter må blandes sammen og reagere før de blir dødelige.

Komponentene lagres separat, og VX lagres for eksempel som et fosfor og et løsemiddel, der fosforet isolert sett kan håndteres og destrueres relativt trygt, i hvert fall mye tryggere enn om det var en ferdig blandet stridsgass.

Komplisert

USA har nok med å ødelegge sine egne kjemiske våpen, sier NRKs USA-korrespondent Anders Tvegård

- USA ligger langt bak eget skjema

Johnsen sier man helst ikke vil flytte på slike kjemiske våpen.

– Derfor har man bygd opp et destruksjonsanlegg på hvert eneste lager, både i Russland og USA. I tillegg har begge land også mobile destruksjonsanlegg, som tar seg av destruksjon i mindre skala, men som skal være fullt operative.

Har Norge noen fasiliteter i dag som kan brukes til dette?

– Vi har ikke noen slike anlegg i dag, så de må bygges opp fram grunnen av eller vi må få inn mobile anlegg fra Russland eller USA som kan være et alternativ.

Er det mulig å bygge et slikt anlegg i løpet av en måneds tid?

– Nei, det høres litt usannsynlig ut. Jeg vil tro at man trenger litt lengre tid for å bygge opp et slikt anlegg, sier Johnsen.

Tilgang på vann

FDHS-anlegg

FDHS-anleggene er mobile og kan settes opp i løpet av 10 dager.

Foto: US Army Edgewood Chemical and Biological Center

En av grunnene til at Norge er aktuell, er at landet har mye vann, som er en av måtene å nøytralisere de kjemiske våpnene på, selv om landet verken har utstyr eller ekspertise på feltet.

– Vi har en liten avdeling som driver med dette i Norge, men vi har ingen tradisjon eller stor kompetanse på å ta vare på disse tingene her, så da blir et politisk spørsmål om man ønsker på påta seg et ansvar for dette, sier Per Christian Gundersen, kommandørkaptein ved Forsvarets høyskoles mediegruppe.

Russland og USA har tidligere blitt enige om en avtale som går ut på at Syrias kjemiske våpen kommer under internasjonal kontroll og ødelegges. I forrige uke ble FNs sikkerhetsråd enige om en resolusjon som skal bidra til at planen følges opp.

Resolusjonen krever at Syria kvitter seg med våpnene innen juni.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger