Må betale tilbake 8 millioner kroner

De private John Bauer-skolene i Oslo og Bergen må betale tilbake til sammen 8 millioner kroner til staten fordi de har bommet stygt med prognosene på elevtall. 

John Bauer-gymnasets fasade
Foto: Inger Lise Uhnger / NRK

Skolene har tilsammen oppgitt mer enn 300 elever for mye.

Faksimile: Brev til John Bauer fra Utdanningsdirektoratet
Foto: NRK

Begge John Bauer-skolene antok de ville ha 525 elever i skoleåret 2007-2008.

John Bauer i Bergen bommet med 143 elever, mens gymnaset i Oslo bommet med 177.

- Bergensskolen må tilbakebetale 3,5 millioner kroner, mens osloskolen må betale tilbake 4,5 millioner kroner, opplyser områdedirektør i Utdanningsdirektoratet, Erik Bolstad Pettersen til NRK.

Høye prognoser

Før 1. april melder privatskoler inn hvor mange elever de trolig vil ha kommende skoleår. Så blir statsstøtte utbetalt på det grunnlaget.

1. oktober registreres det hvor mange elever som faktisk begynte på den aktuelle skolen og avregning foretas, etter reglene i privatskoleloven.

Per oktober har John Bauer-skolene fått utbetalt 13,1 millioner kroner hver i statsstøtte, på grunnlag av prognosene.

Vil ikke intervjues

John Bauer-ledelsen vil ikke la seg intervjue av NRK.

Men det blir opplyst at de opplever dette som en rutinemessig korreksjon og at beløpet de har fått for mye i statsstøtte, ble tilbakebetalt allerede i dag.

Hva som er årsaken til at skolene har såpass mye lavere elevtall enn hva de antok, har de ikke gitt forklaring på.

For skolen i Oslo er differansen i elevtallet 40 prosent i forhold til innrapportert prognose.

Erik Bolstad Pettersen i Utdanningsdirektoratet sier en såpass høy differanse er svært uvanlig, men ønsker ikke å spekulere i årsaken.

 - Uansett har John Bauer i Oslo og Bergen uvanlig høyt avvik mellom prognosetall faktisk elevtall, sier Bolstad Pettersen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger