Hopp til innhold

Lysbakken: – Det fineste med Norge er ikke Bergen, men små forskjeller

SV-leder Audun Lysbakken lanserte fempunktsplan mot ulikheter og lovet kamp om de store kommunene under talen til partiets landsmøte.

– Det fineste med Norge er ikke fjorder, fjell eller engang Bergen. Det er små forskjeller og sterke fellesskap.

Slik startet SV-leder Audun Lysbakken sin tale til eget landsmøte. Han mener Norge har beveget seg fra å være et land som der rike pengefolk ikke fikk bestemme alene.

– Slik er det ikke lenger, og det skaper uro over ulikheter i makt og rikdom, sa Lysbakken.

SV-lederen sa at partiet har en fempunktsplan for å få ned ulikhetene.

1. Skatt

Dette skal skje ved å:

  • gjøre om skattesystemet slik at de med mye betaler mer. Det betyr såkalt «direktørskatt» for alle som tjener mer enn 1.5 millioner.
  • gjøre om boligbeskatningen slik at de som sitter med flere boliger må betale mer i skatt fra bolig to, en såkalt spekulantskatt.
  • innføre en såkalt «maktskatt» på høy arv for å utjevne

– Det er overklassens tur til å stramme livreimen nå, sa Lysbakken.

2. Sikre et trygt arbeidsliv

Lysbakken sa også at løsarbeidersamfunnet er tilbake, og at lønnsdumping og press på arbeidsforhold brer om seg i samfunnet.

– De siste årene har de ti prosent dårligste betalte i norsk arbeidsliv ikke hatt reallønnsvekst i det hele tatt.

SVs løsning er å sørge for sterkere fagforeninger og se på EØS-avtalen med et kritisk blikk.

3. Viktige ressurser og infrastruktur skal tilhøre folket

Ett av tiltakene SV-lederen tok til orde for, er å igjen samle norsk jernbane under navnet Norske Statsbaner (NSB).

Lysbakken tok også til orde for å grunnlovsfeste folkets rett til å eie ressursene i havet og flytte store kvoter fra trålredere til kystflåten.

4. Bekjempe fattigdom fremfor å belønne rikdom

Lysbakken mener også at dagens regjering har gitt for store skatteletter til de rike på bekostning av de som ikke har like mye. SV-lederen sier de vil gi mer skattelette til de som tjener mindre enn 600 000 kroner i året enn dagens regjering.

– Eldre med lave pensjoner har fått mindre kjøpekraft flere år på rad. Rundt 35 000 færre enn før får bostøtte og mange settes på bar bakke på grunn av regjeringen sine kutt i arbeidsavklaringspengene, sa Lysbakken.

Han sa også at innvandrings- og integreringspolitikken er viktig for å bekjempe ulikhet.

– Det er på tide å avblåse kulturkrigen. De viktigste forskjellene i dette landet er ikke de som handler om tro og bakgrunn, men de som handler om makt og rikdom, sa Lysbakken.

5. Styrke velferden

Det femte punktet i SVs plan mot ulikheter er å styrke velferden over et bredt spekter.

– I dag er mer enn halvparten av stillingene i kommunesektoren deltid. Det betyr usikkerhet. Til høsten bør det ikke velges en eneste ordfører som ikke vil ta et oppgjør med deltidskulturen i sin kommune, sa Lysbakken.

I klartekst betyr det at SV skal kjempe mot privatisering av kommunale velferdstjenester.

– La oss stoppe all privatisering i kommunene våre og innføre et nasjonalt forbud mot profitt på grunnleggende velferd, sa Lysbakken til applaus i salen.

Lover kamp om byene

SV-lederen taler til et parti i medvind. SV har de beste målingene på flere år, og partiets medlemsmasse øker.

Det gjør at Lysbakken ser høstens valg positivt i møte:

– Vi har store mål. Vi skal vinne kommunevalget til høsten, vi skal vinne alle de store byene, og vi skal vokse i distriktene. Om to år skal vi ta makten fra Høyre-siden og gi Norge en ny regjering, sa Lysbakken.

I løpet av landsmøte skal SV blant annet velge ny nestleder etter Snorre Valen. Noen mener dette vil virke direkte inn på partiets veivalg frem mot stortingsvalget om to år.

Kari Elisabeth Kaski, født i Finnmark men som representerer Oslo, mener partiet må konsentrere seg om kjernesaker som klima og miljø, og kamp mot forskjells-Norge.

Den andre kandidaten er Torgeir Knag Fylkesnes. Han mener partiet bør breie seg ut og også utforme en klar næringspolitikk som skal favne hvordan Norge skal klare å omstille seg fra et næringsliv basert på olje og gass til et grønnere næringsliv.

Lysbakken har nektet å peke på hvem han ønsker skal bli ny nestleder.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ