Hopp til innhold

Ga 13,5 millioner til stiftelse han selv har styrt

Audun Lysbakken og BLD har gitt 13,5 millioner kroner til Reform, en stiftelse han selv har styrt. Lysbakken selv mener han burde erklært seg inhabil og har stoppet alle tilskudd til stiftelsen.

Audun Lysbakken (SV)

Lysbakken ga 13,5 millioner kroner til Reform, en stiftelse han selv har styrt.

Foto: Junge, Heiko / Scanpix

Bare kort tid etter at Audun Lysbakken (SV) gikk av fra styret i Stiftelsen Reform – ressurssenter for menn, begynte han å gi penger til stiftelsen, melder Nettavisen.

En gjennomgang nettstedet har gjort av årsregnskapene viser at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har gitt minst 13,5 millioner kroner til stiftelsen.

I styret fra 2006 til 2008

Lysbakken satt selv i styret i Reform i flere år, fra 2006 til 2008. Da han tiltrådte som statsråd i 2009, økte han støtten til Reform med én million kroner i året.

Lysbakken begynte som statsråd i oktober 2009, og i årene etter har BLD gitt Reform 4,0 millioner kroner i årlig statsstøtte, viser årsberetningene fra stiftelsen.

Reform beskriver seg selv som en institusjon som jobber for likestilling mellom menn og kvinner, «samt synliggjøre menn som kjønn i samfunnet».

Disse pengetildelingene står nå sentralt i saken som har ført til at Audun Lysbakken mandag trakk seg som barne - og likestillingsminister.

Saken fortsetter under bildet

Video Lysbakken snakker om avgangen i Dagsrevyen 5. mars 2012

KLIKK FOR Å SE VIDEO: Audun Lysbakken snakker om avgangen som statsråd i Dagsrevyen 5. mars 2012.

– Burde erklært meg inhabil

Da Lysbakken mandag erklærte at han trekker seg som statsråd, sa han også at han burde ha erklært seg inhabil når det gjaldt støtten til Reform. Årsaken til dette var ifølge Lysbakken selv hans nære relasjon til ledelsen.

– Jeg har stoppet alle innskudd inntil videre, sa Audun Lysbakken på pressekonferansen.

Overfor NRK utdyper Lysbakken hva han mener.

– Da jeg gjorde opp status for meg selv i helgen så jeg at det løftet jeg ga om full offentlighet i Jenteforsvar-saken greide vi ikke å følge godt nok opp, fordi søk i departementet var for dårlig, og vi burde ha vurdert min habilitet i forhold til Reform på en annen måte.

Lysbakken sier han tror bevilgningene til Reform ville vært de samme dersom han ikke var statsråd.

– Men prinsipielt er det alvorlig, og jeg er opptatt av å stå for de ting som har skjedd i min tid, og da var det naturlig å ta konsekvensene av det.

Lysbakken sier han tok bevilgningene opp internt i departementet for to år siden.

– Desverre gjorde vi da en gal vurdering, og prøvde å ordne opp i dette ved å være forsiktig i forhold til enkeltprosjekter. Min klare vurdering i dag er at jeg burde ha meldt meg inhabil, sier Lysbakken.

– Reform ville fått sine penger uansett, og derfor er det trist for Reform at dette blir en stor sak, men jeg er opptatt av å være ryddig, og dette er en av grunnene til at jeg gikk av i dag.

– Har ikke gjort noe galt

Styreleder i Reform, Jan Sverre Asker, stiller seg uforstående til at stiftelsen har fått noe ekstra.

– Vi har jobbet opp mot departementet på vanlig måte, sier Asker til NRK.

Prosjektleder i Reform, Gjermund Skaar, som også er nestleder for SV i Akershus, er en god venn av Lysbakken.

Skaar leder Reforms største kampanje, Hvitt Bånd bånd, og bekrefter overfor VG Nett at det er han Lysbakken mener når han snakker om en «nær relasjon til ledelsen».

Regnskapene til Reform viser at Lysbakken ikke bare har utdelt fire millioner kroner i årlig bevilgning, men også stått bak en rekke mindre prosjekttilskudd.

Året før Lysbakken var barne- og likestillingsminister fikk Reform 811.300 kroner i prosjektstøtte. Dette beløpet ble nær fordoblet til 1.475.092 kroner da Lysbakken tok over.

AKTUELT NÅ