Lykkepiller kan gi benskjørhet

Moderne antidepressiva kan trolig føre til benskjørhet, viser en studie utført blant både kvinner og menn.

Lykkepiller
Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Det er to nye studier i medisintidsskriftet Archives of Internal Medicine som viser at bruken av såkalte SSRI-preperater, populært kalt lykkepiller, kan medføre benskjørhet.

Medisinene hemmer et protein som produserer nye benceller.

Derfor tror forskerne at moderne antidepressiva, såkalte SSRI-preparater, kan forårsake benskjørhet.

Studiene kan ikke bevise at benskjørhet kommer som et resultat av antidepressiva, men en anser dette som så interessant at regelmessige kontroller av eldre som bruker legemiddelet, kan være nødvendig.

I dag er det allerede kjent at depresjoner kan medføre benskjørhet.

Det er ikke påvist benskjørhet som en bivirkning av SSRI-preparater her i landet, men mistanken har vært diskutert.

- Mistanken om at SSRI-preparater ble diskutert på EU-nivå etter en sak om dette i januar i år. Da ble tilgjengelig data samlet inn og gjennomgått, sier seniorrådgiver Ingebjørg Buajordet i Legemiddelverket.

Det ble funnet 20 rapporter fra alle EU-landene med denne typen bivirkning.

- Det har forløpig ikke vært nok data til at en kan konkludere med at benskjørhet kommer som et resultat av SSRI-bruk. Jeg regner med at saken snart blir diskutert igjen, i og med at nye studier er publisert, sier Buajordet.

I Norge ble det i 2006 solgt over 82 millioner dagsdoser av antidepressiva. Av disse er over 65 millioner SSRI-preparater.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger