Lunken mottakelse av Stoltenberg-rapport

Deler av Stoltenberg-utvalgets smørbrødliste for en bedre behandling av tunge rusmisbrukere møter motstand blant opposisjonen og fagfolk.

Thorvald Stoltenberg og Anne-Grethe Strøm-Ericsen

Stoltenberg-utvalget presenterte i dag en liste med 22 punkter for en bedre rusomsorg.

Foto: Helge Carlsen / NRK

Thorvald Stoltenberg og hans regjeringsoppnevnte utvalg overleverte i dag en liste på 22 punkter til helseminister Anne-Grethe Strøm-Ericsen med forslag til hvordan regjeringen kan bedre behandlingen av tunge rusmisbrukere.

Utvalget har jobbet sammen i ett år og foreslår blant annet egne mottakssentre for rusmisbrukere og utvidelse av sprøyterom-tilbudet.

– Dette er ikke rusomsorg

Frode Woldsund

Frode Wolsund i Frelsesarmeen mener Stoltenberg-utvalget har feil fokus.

Foto: Frelsesarmeen

Tidligere i uken ble det kjent at et flertall av utvalget også går inn for et prøveprosjekt hvor de tyngste misbrukerne får skrevet ut heroin av legen.

– Vi vil åpne for at det skal gjennomføres et forsøksprosjekt, men med strenge inntakskrav, sa Thorvald Stoltenberg da han presenterte rapporten i dag.

Forslaget blir stemplet som meningsløst av Frelsesarmeen som har lang erfaring med lavterskel behandlingstilbud for narkomane.

– Gevinsten ved systematisert utdeling av heroin er komfort for samfunnet – ikke verdighet for rusavhengige. Muligens reduseres kriminaliteten noe, og kanskje vil vi slipper å se nøden i like stor grad i det offentlige rom. Men dette er renovasjon - ikke rusomsorg, sier Frode Woldsund.

– Heroin er ikke løsningen

Ola Elvestuen

Venstres Ola Elvestuen er fornøyd med heroin-forslaget.

Foto: Bente Johanne Haugen / NRK

Blant opposisjonspartiene på Stortinget er det delte meninger om Stoltenberg-utvalgets forslag.

Venstres nestleder Ola Elvestuen er, ikke overraskende, fornøyd med forslaget om heroinassistert behandling:

– Heroinassistert behandling, og jeg understreker at det er behandling med oppfølging det er snakk om, er et tilbud som vi trenger i Norge, og vi trenger det for de rusavhengige som resten av behandlingsapparatet ikke virker for , sier Elvestuen.

Leder av helsekomiteen på Stortinget, Høyres Bent Høie, deler ikke Elvestuens entusiasme for heroin-forslaget.

– Det de trenger, er behandling og et rehabiliteringstilbud som henger sammen. Erfaringen fra de landene som har prøvd heroinutdeling, tilsier at dette ikke vil være et tilbud til de mest slitne og ressursvake, slik utvalget hevder i sin rapport, sier Høie.

Uverdig forslag

Psykiater Dag Furuholmen mener det er viktigere å fokusere på behandlingsplasser.

Dag Furuholmen

Psykiater Dag Furuholmen mener forslaget fra utvalget er uverdig.

Foto: NRK

– Sett fra et faglig standpunkt mener de fleste forskere at jo lengre de narkomane er i institusjonsbehandling, jo bedre går det, sier Furuholmen.

Han tror de færreste pårørende med narkomane barn unner dem å fortsette i rustilværelsen, selv om det skjer i regulerte former.

– Det er ikke noe verdig liv å tre ganger daglig, uansett vær og vind, måtte dra til samme sted for å injisere seg selv, for deretter å gå rundt i en halvruset og halvslapp tilstand. Hvis man tror det, så undrer det meg, sier Furuholmen.

– Enhver rusmisbruker i en avhengighetstilstand har logisk sett kun ett ønske: Mer rus, mer heroin og dermed tilsynelatende ingen problemer. Alle som jobber med dette vet at det ikke er sant. Jeg synes dette forslaget er uverdig, sier den erfarne psykiateren.

- Gir opp de narkomane

Han får støtte av Politiets fellesforbund, som mener forslaget signaliserer at man gir opp å gi denne gruppen et verdig liv.

– Vi trenger en helthetlig narkotikapolitikk med satsing på rehabilitering og ettervern. I stedet får vi en enda mer uverdig behandling av dem som allerede er nederst på rangstigen, sier forbundsleder Arne Johannessen.

SISTE NYTT

Siste meldinger