Hopp til innhold

Lukket dørene etter å ha lagt frem trusselbrev mot Gjermund Cappelen

OSLO TINGRETT (NRK): Oslo tingrett har bestemt seg at Eirik Jensens forklaring på mandag skal gå for lukkede dører. I møtet der dette ble avgjort, ble det lagt frem et trusselbrev mot Gjermund Cappelen.

Retten behandler spørsmålet om begjæring om lukkede dører rettssaken Cappelen og Jensen

LUKKET: Retten behandler spørsmålet om begjæring om lukkede dører rettssaken Gjermund Cappelen og Eirik Jensen.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Spesialenheten for politisaker ba torsdag Oslo tingrett om å lukke dørene når Eirik Jensen mandag skal få spørsmål om politiets opprulling av Gjermund Cappelens hasjnettverk.

Dette til tross for Jensens ønske om å fortelle alt for åpne dører. Jensen er tiltalt for å ha hjulpet Cappelen med smugle flere tonn hasj inn til Norge.

Pressens representant Inge D. Hanssen fortalte NRK om tingrettens avgjørelse rundt klokken halv fem torsdag ettermiddag, etter lukket møte med sakens aktører.

– Avgjørelsen er blant annet begrunnet med sikkerheten til de to tiltalte, og andre personer som kan bli trukket inn i saken som ikke er kjent, sier Hanssen til NRK.

Siden fredag er rettsfri dag, vil det først slå inn når Spesialenheten for politisaker fortsetter sin utspørring av den korrupsjons- og narkotikatiltalte og nå pensjonerte politioverbetjenten mandag. Trolig blir det lukkede dører det meste av mandagen.

La frem brev fra «kriminell»

Gjermund Cappelens advokat Benedict de Vibe har støttet Spesialenhetens ønske om å lukke dørene i Jensen-saken. De Vibe sier til NRK at det torsdagens lukkede møte blant annet ble lagt frem et brev som inneholder trusler mot Cappelen og ham selv. Avsenderen av brevet omtales av de Vibe som «en kriminell».

Aktor i saken mot Cappelen, statsadvokat Lars Erik Alfheim, ønsker ikke å kommentere det lukkede møtet i tingretten torsdag. På generelt grunnlag sier han likevel at faren for liv og helse var noe av grunnen til at Spesialenheten ba om at dørene lukkes.

– Noen ganger er det informasjon som ikke kan legges fram i åpen rett. Det betyr ikke at det ikke kommer frem for retten, bare at det ikke kommer frem i offentligheten, sier Alfheim til NRK, og legger til:

– Det er enkelte bevis det er vanskelig å føre hvis liv og helse skal ivaretas.

Retten: Konkrete navn og hendelser

Tingrettsdommer Kim Heger skriver i kjennelsen om å lukke dørene at aktorsiden har sagt at det «grunn til frykt for at de tiltalte og andre risikerer forfølgelse eller represalier», dersom innholdet i deler av Jensens forklaringer blir kjent for andre.

Heger skriver at han er han er enig med aktorsiden i at denne frykten er «kvalifisert og begrunnet».

Videre påpeker retten at det er opplyst at det likevel er viktig at disse opplysningene blir lagt frem for retten, og at lukkede dører derfor er nødvendig for sakens opplysning.

«Det skal visstnok dreie seg om konkrete hendelser og navn som bl.a. er fremkommet i kontakten mellom de tiltalte», skriver Heger, som påpeker at muligheten for et å innføre referatforbud har blitt vurdert.

Dette innebærer at pressen får være til stede i salen, uten å kunne referere det som blir sagt. En slik løsning er ikke dekkende, konkluderer dommeren, viser til at det er ønskelig at så få som mulig får tilgang til de aktuelle opplysningene.

– Stor offentlig interesse

Siden fredag er rettsfri dag, vill avgjørelsen om lukkede dører først slå inn når Spesialenheten for politisaker fortsetter sin utspørring av den korrupsjons- og narkotikatiltalte og nå pensjonerte politioverbetjenten mandag. Trolig blir det lukkede dører det meste av mandagen.

Det var ventet at dørene skulle lukkes etter lunsj på torsdag, men aktors utspørring av Eirik Jensen om hans økonomi og sikkerhetsregler tok noe lengre tid.

Jensen fortalte blant annet at han i perioder levde i en campingvogn i Groruddalen, som følge av de mange truslene fra kriminelle miljøer. Til tross for dette skulle være en hemmelighet, var campingvognens lokasjon kjent for narkotiltalte Gjermund Cappelen.

Mandag skulle Jensen forklare seg om tiden da Cappelens narkotikanettverk ble rullet opp, i desember 2013. Nå vil altså dette foregå uten pressen i salen.

Aftenpostens Inge D. Hanssen på presserommet i Oslo tingrett

PROTESTERTE: Aftenpostens Inge D. Hanssen på presserommet i Oslo tingrett.

Foto: Svein Vestrum Olsson / NRK

Pressens representant Inge D. Hanssen fra Aftenposten argumenterte for åpen rett. Hanssen sa til tingrettsdommer Kim Heger at saken har enorm offentlig interesse, og at der viktig å holde dørene åpne av hensyn til borgernes tillit til politiet.

Han mente den delen av rettssaken som eventuelt skulle gå for lukkede dører, altså perioden i desember 2013, da Cappelen ble pågrepet, inneholder viktige bevis i saken. Hanssen mente derfor at disse bevisene burde frem i åpen rett. Når tingretten likevel ikke godtok dette, tar Hanssen det til etterretning.

– Vi har fått fremføre våre argumenter og prosessen er fulgt. Det er ikke adgang til å anke en kjennelse om lukket rett, sier Hanssen.

Jensen: – Utenkelig å holde det hemmelig

Så langt har rettssaken mot Jensen og Cappelen gått for åpne dører, etter at både tingretten og lagmannsretten avslo Spesialenhetens ønske om at begge de tiltaltes forklaringer i sin helhet skulle gå bak lukkede dører.

Jensen selv har vært svært opptatt av åpenhet i saken.

– Jeg kommer ikke til å fortelle noe annet enn det jeg har vært med på, det Cappelen har vært med på, og ikke minst fordele noen roller oppover i systemet. For meg er det nesten utenkelig at det skal være et hemmelighetskremmeri rundt dette, sa Jensen til NRK i forkant av rettssaken.

Jensens forsvarer John Christian Elden sier til NRK at man vil vente med å se hva begjæringen fra Spesialenheten innebærer, før man kommer med sine innvendinger.

– Utgangspunktet er uansett at vi ønsker mest mulig åpenhet om saken, sier Elden til NRK.

Krimkommentator Olav Rønneberg oppsummerer de fire første dagene av Eirik Jensen-saken. Han sier Jensen virker kampklar, og at bevisene som er kommet fram til nå ikke er nok for å felle Eirik Jensen.

OPPSUMMERING: Olav Rønneberg oppsummerer uka i retten.

Frykter for Cappelens sikkerhet

Gjermund Cappelens advokat Benedict de Vibe har i forkant av rettssaken støttet Spesialenhetens begjæringer om åpne dører. Dette ble begrunnet med frykt for Cappelens sikkerhet dersom navnene til kriminelle Cappelen har gitt informasjon om blir offentliggjort.

– Hvis det navngis – og her mener vi at vi står overfor både noe som kan være korrekt, og noe som ikke er korrekt – så vil opplysninger om at han skal ha gitt informasjon i en konkret sak lett kunne føre til at han går en utrygg fremtid i møte, sa de Vibe til NRK før saken startet.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ