Luftfartstilsynet: SAS kan få bot for ikke å tilbakebetale billetter

Luftfartstilsynet vil bøtelegge SAS fordi selskapet ikke refunderer flybilletter tidsnok. Frist for tilbakebetaling er sju dager, flere selskaper er ennå ikke i mål med refusjonen.

SAS får millionbot

SAS får millionbot om selskapet ikke refunderer billetter i tide

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Luftfartstilsynet har sett seg lei på at flyselskapene ikke tilbakebetaler billetter for innstille flyavganger i forbindelse med koronapandemien. Nå slår tilsynet til med bøter.

Widerøe er i havn med refusjon til passasjerene, mens Norwegian venter at de skal klare det innen utgangen av oktober, hos SAS er det verre.

SAS har flere hundre tusen krav de ennå ikke har behandlet og til Luftfartstilsynet opplyser de at selskapet ikke regner med å være à jour med refusjoner før slutten av året.

Rammer SAS hardest

Lars Kobberstad

Luftfartstilsynet ilegger SAS månedsbøter dersom de ikke klarer å refundere billetter i tide

Foto: Luftfartstilsynet

SAS får en frist til utgangen av november med å tilbakebetale alle kravene.

– Om SAS ikke overholder denne fristen, vil det påløpe en tvangsmulkt pålydende én million kroner pr. måned fra og med 1. desember. Det sier administrerende direktør i Luftfartstilsynet, Lars Kobberstad til NRK.

Dersom pålegget ikke er etterkommet innen februar 2021 vil Luftfartstilsynet vurdere om månedsbeløpet skal økes. Tvangsmulkt vil også bli vurdert for de andre selskapene dersom de ikke følger den tidsplanen de selv har skissert overfor Luftfartstilsynet.

Luftfartstilsynet vil likevel holde et våkent øye på de to selskapene som ikke kommer til å få bøter med det første.

Kobberstad påpeker at Luftfartstilsynet har hatt tett og god dialog med flyselskapene, og vil være det frem til situasjonen er løst. – Vi opplever at det har vært en positiv utvikling i hvordan flyselskapene har prioritert dette, etter at vi tok dette opp med dem før sommerferien. Det har tatt lang tid og nå er det på tide å komme i mål med kravene, derfor setter vi en frist, sier han.

Mer automatisering

Luftfartstilynet etterlyser raskere rutiner for tilbakebetaling og mener automatisk refusjon vil være med på å hjelpe til med at passasjerene får pengene raskere refundert.

– Koronapandemien med så mange innstillinger har avdekket et behov for bedre løsninger og systemer når det kommer til refusjoner, sier Kobberstad.

Han legger til at tilsynet har stor forståelse for den krevende situasjonen flyselskapene er oppe i, og det har ikke vært å forvente at de kan oppfylle forordningen til punkt og prikke. – –Like fullt er vi opptatt av at forbrukerne får tilbake de pengene de har krav på. I mange tilfeller dreier det seg om betydelige beløp som har vært utestående i lang tid, understreker han.

SAS er i dialog

SAS sier til NRK at selskapet er i en god dialog med Luftfartstilsynet og vil fortsette med det.

John Eckhoff, pressesjef i SAS

John Eckhoff i SAS sier selskapet er innstilt på å ha en god dialog med Luftfartstilsynet i tiden som kommer.

Foto: SAS

– Vi ser Luftfartstilsynets avgjørelse som et uttrykk for den utålmodigheten som råder, men vi vil samtidig legge til at vi er i en uforskyldt situasjon, sier pressesjef John Eckhoff til NRK. Han understreker at det er vanskelig for SAS å gi et estimat for når selskapet er ferdig med refusjonene.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger