Hopp til innhold

Høie: – Alvorlig at så få sykepleiere vil jobbe på sykehjem

Helseminister Bent Høie innrømmer at altfor mange sykepleiere opplever å stå alene med ansvaret på sykehjem. Nå lover han et kompetanseløft i eldreomsorgen.

Bent Høie

KVALITET: Få nyutdannede sykepleiere vil jobbe ved sykehjem. Ifølge Bent Høie er løsningen flere fagfolk i den kommunale eldreomsorgen slik at fagmiljøet blir større.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Mange sykepleiere synes arbeidsoppgavene er for krevende i forhold til det fagmiljøet de møter på sykehjemmet. Dermed er svaret på dette å øke kompetansen i den kommunale helse- og omsorgssektoren, sier Høie til NRK.no.

– Sykehjemmene trenger sykepleierne

Som NRK forteller i dag viser en undersøkelse Norsk sykepleierforbund har gjennomført at bare sju prosent av de nyutdannede sykepleierne som deltok har sykehjem som førstevalg når de skal søke jobb.

– Det er veldig alvorlig. Sykehjem er veldig avanserte helseinstitusjoner der vi har mange syke pasienter som har behov for mer helsefaglig kompetanse i årene framover, sier Høie.

Han har stor forståelse for at mange nyutdannede sykepleiere kvier seg for å jobbe på sykehjem.

– De synes at oppgavene på sykehjem er for krevende i forhold til det fagmiljøet de møter på mange sykehjem. Dermed er svaret på dette å øke kompetansen på sykehjem. Vi må få flere leger, flere sykepleiere og flere med helsefaglig utdannelse, sier Høie.

Vil ha færre ufaglærte

Ifølge helseministeren vil regjeringen i samarbeid med kommunene lage bedre kvalitetsmål for eldreomsorgen.

– Da vil kompetanse selvfølgelig være en del av det, sier han.

Artikkelen fortsetter under grafikken:

Grafikk avgangsundersøkelse NSF Student
Foto: Tom Halsør / NRK

I dag er 24 prosent av de ansatte i den kommunale helse- og omsorgssektoren ufaglærte. Høie viser til at regjeringen har bevilget 50 millioner kroner for at flere skal få muligheten til å ta helsefaglig utdannelse.

– Så må det bli bedre legedekning på sykehjem, og sykepleiere må få muligheten til å jobbe i et spennende helsefagligmiljø. Da vil også sykepleierstudentene ønske å jobbe på sykehjem.

– Men er ikke oppgavene spennende nok i dag?

– Mange møter situasjoner som er spennende, men i negativ forstand ved at de opplever at de er for mye alene og har få kolleger å diskutere utfordringene med. De får et for stort ansvar i forhold til den kompetansen de har, svarer Høie.

– Ifølge Statistisk sentralbyrå kan helse- og omsorgssektoren mangle 57.000 helsefagarbeidere og 28.000 sykepleiere i 2035. Hva tenker du som helseminister når du hører slike tall?

– Det er en av de store utfordringene vi står overfor. Derfor har denne regjeringen sagt at staten må ta mer ansvar for å bidra sammen med kommunene slik at både kvaliteten og kompetansen heves.

Ber lederne ta ansvar

Høyres helsepolitiske talskvinne, stortingsrepresentant Tone W. Trøen, var nyutdannet sykepleier i 2011. Hun er glad for at regjeringen nå lover mer kompetanse inn i sykehjemmene.

Samtidig ønsker hun utviklingsprogrammer som kan sørge for bedre ledelse.

– Lederne må løfte det faglige fokuset. De må vise studentene at sykehjem er et interessant sted å jobbe, sier hun til NRK.no.

Selv gikk hun rett fra studier til jobb ved sykehus. Etter ett år begynte Høyre-politikeren ved et sykehjem. For Trøen var det en god opplevelse.

– Der var det høy grad av sykepleiere på avdelingene, og det var en dedikert sykehjemslege. Når samarbeidet mellom faggruppene fungerer godt, så vil jeg nesten si at det ikke finnes en mer spennende arbeidsplass for sykepleiere enn et sykehjem, sier hun.

Etter at samhandlingsreformen ble innført har sykehjemmene tatt over flere av oppgavene som tidligere ble utført på sykehus. I fjor sommer publiserte Norsk sykepleierforbund en rapport som viste at 91 prosent av sykepleierne som jobber ved sykehjem mener at de helsefaglige utfordringene har blitt større.

– Vi må ta innover oss at kommunale sykehjem har fått større utfordringer. Sykehjemmene trenger nyutdannede sykepleiere som er fulle av kunnskap og nye ideer.

SV: – Lite troverdig

Men ifølge SV mangler Høyre troverdighet når de snakker om kompetanseløft i eldreomsorgen.

Gina Barstad

FLERE ANSATTE: SVs Gina Barstad ber regjeringen sørge for at kommunene får penger til å ansette flere folk i den kommunale eldreomsorgen.

Foto: Vidar Gudvangen / NRK

– Høie og regjeringen planlegger store skattelettelser som vi vet vil føre til velferdskutt og kutt i kommuneøkonomien, sier Gina Barstad som er vara på Stortinget og helsepolitisk talsperson for SV mens Audun Lysbakken er i pappapermisjon.

Regjeringen sier de har bevilget 50 millioner til etterutdanning. Hvordan vet du at skattekuttene vil føre til mindre penger i eldreomsorgen?

– Jeg håper ikke skattekuttene vil ramme dette, men vi vet at det tidligere har vært opprør i kommunenorge hver gang Høyre har lagt fram sine statsbudsjett. Så bevisbyrden ligger på Høie her, sier Barstad til NRK.no.

SV går inn for en statlig belønningsordning for kommuner som øker grunnbemanningen på sykehjem.

– Kompetanse er viktig, men det må også flere stillinger inn i eldreomsorgen, sier Barstad.

Ap: Eldreomsorgen må organiseres bedre

Arbeiderpartiets Torgeir Micaelsen mener NSF sin undersøkelse om at få nyutdannede vil jobbe på sykehjem er et «uttrykk for at organiseringen av eldreomsorgen ikke er god nok.»

– Kommunene må gjøres i stand til å løfte kompetansen på sykehjemmene, skriver han i en e-post til NRK.no.

Ifølge Aps helsepolitiske talsmann er det et behov for mer forskning på den kommunale helse- og omsorgssektoren.

– I dag forskes det mye på helserelaterte forhold. Men forskningen skjer i all hovedsak i sykehusene, ikke i kommunene. Det må vi gjøre noe med.

– Vi må også oppmuntre kommunene til å lage mer robuste fagmiljøer i og rundt sykehjemmene. Jeg er helt sikker på at mange vil synes det er mer attraktivt å arbeide på et sted hvor det er flere med samme fagkompetanse som man kan diskutere og sammen ta det faglige ansvaret, mener Micaelsen


AKTUELT NÅ