Lover medisin til prostatapasienter

Pasienter med prostatakreft som får medisinen Abirateron i dag, skal fortsatt gjøre det, lover Helsedirektoratet. For nye pasienter skal spesialister ved sykehusene gjøre en vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Helsedirektør Bjørn Guldvog

Helsedirektør Bjørn Guldvog vil presisere hvem som skal motta kreftmedisinen Abirateron.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Helsedirektoratet opplyser at mange er bekymret over at de ikke lenger vil få medisinen etter at den ikke ble anbefalte Abirateron som standardmedisin. Direktoratet valgte derfor lørdag å sende ut en pressemelding for å presisere hvem som skal motta den.

- Pasientene som allerede benytter medisinen, kan fortsatt få denne behandlingen. For nye pasienter skal det gjøres en individuell vurdering. Forskrivningen av abirateron skal ikke skje rutinemessig, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Det er kreftspesialister ved sykehusene som skal vurdere behovene.

Forlenget levetid

- Jeg har tillit til at kreftspesialistene gjør gode individuelle vurderinger i samråd med hver enkelt pasient, sier helsedirektøren.

Abirateron brukes ved prostatakreft med spredning til andre deler av kroppen. Medisinen gir omkring fire måneder forlenget levetid for de fleste av pasientene.

Statens Legemiddelverk har beregnet at kostnad for et kvalitetsjustert leveår er omkring 850.000 kroner.

Det er ikke dokumentert at abirateron kan helbrede kreft, ifølge Helsedirektoratet.

SISTE NYTT

Siste meldinger