Lover full sykehjemsdekning

Hovedløftet fra Trondheim Arbeiderparti i den kommende kommunevalgkampen blir full sykehjemsdekning i Trondheim.

Rita Ottervik
Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Dette løftet kom fra Trondheims ordfører Rita Ottervik på Arbeiderpartiets landsmøte i dag.

Ottervik kunne stolt konstatere at Trondheim har oppnådd full barnehagedekning siden forrige kommunevalg.

- Nå står de eldre for tur, sa Ottervik.Hun la ikke skjul på at byen har store utfordringer foran seg på dette feltet, selv om mye allerede er gjort.

- Hovedproblemet er at eldre må vente for lenge fra behovet for sykehjem oppstår til de får tilbud om plass, sa ordføreren.

Kulturell spaserstokk

Mange eldre sliter også med isolasjon og mangel på menneskelig kontakt i hverdagen. Særlig de som bor hjemme alene.

Ottervik viste til at kommunen, for å møte dette problemet, har opprettet den Kulturelle Spaserstokken, en stor kulturell satsing for eldre for å få dem ut av isolasjon og ensomhet.

Øya helsehus

Kommunen bygger nå et nytt Helsehus vegg i vegg med det nye universitetssykehuset i Trondheim.

Lokaliseringen gjør at en kan trille ferdigbehandlede pasienter rett fra sykehuset og inn det nye helsehuset.

- Der venter behandling, rehabilitering, og der står også forskning og utdanning i fokus, sa en stolt Trondheims-ordfører.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger