Lover å få flyktningene ut

Arbeiderpartiet lover nå tiltak for å få funksjonshemmede flyktninger ut av mottakene.

Arild Stokkan-Grande
Foto: Bjørn Sigurdsøn, Sigurdsøn, Bjørn / Scanpix

I går fortalte NRK at kommuner ikke vil ta imot flyktninger som er funksjonshemmet eller har alvorlige, psykiske problemer.

Mennesker med oppholdstillatelse må bo i mottak i flere år selv om Stortinget har bestemt at de skal flytte innen et halvt år.

Nå reagerer også politikere på forholdene.

Innvandringspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Arild Stokkan Grande, sier situasjonen er uholdbar.

- Vi kan ikke leve med at mennesker på flukt med store skader blir sittende på mottak i årevis uten å komme i gang med sitt nye liv. Derfor må vi se på om vi kan endre de ordningene vi har for at flere kan bli bosatt raskere, sier Stokkan Grande.

For dyre mennesker

Flyktningfamilier med funksjonshemmede barn må bli på mottakene fordi ingen kommuner ønsker dem som innbyggere. Flyktninger med oppholdstillatelse, men med psykiske problemer, må vente på mottak i flere år.

Nina Gran i Kommunenes interesseorganisasjon KS understreket i går at slike mennesker er for dyre for kommunene:

- For mennesker med store funksjonshemminger, der kommunene får veldig store utgifter, finnes det ikke gode finansieringsordninger. Det fører dessverre til at mange blir sittende i mottakene fordi kommunene ikke våger å ta på seg oppgaven, sa Gran til NRK Dagsnytt.

Lover å komme med tiltak

I Rogaland har en flyktning med psykiske problemer ventet på mottak i over fire årpå klarsignal fra én kommune. Men nå lover altså Arbeiderpartiet nye tiltak og penger for å hjelpe menneskene ingen vil ta i mot.

- Vi vil gjennomgå introduksjonsordningen for å se om vi kan bedre den slik at kommuner ikke får store utgifter når de tar imot personer med psykiske eller fysiske skader. Jeg mener at vi må bør se på om vi kan fullfinansiere dette bidraget fra statens side, sier innvandringspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Arild Stokkan Grande.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger