Regjeringen lot helikopterberedskapen bli svekket

Regjeringen var klar over at helikopterberedskapen i Norge ble stadig mer svekket i årene før terrorangrepene. Likevel ble det ikke satt i gang mottiltak.

Politihelikopter (arkivfoto).

Politihelikoptertjenesten ble gradvis bygget ned i årene før 22. juli 2011.

Foto: Kvale, Jens O. / SCANPIX

Rapporten til 22. julikommisjonen slår fast at justisdepartementet ble varslet flere ganger før terrorangrepene om at helikoptertjenesten i landet ble stadig dårligere.

– Det har vært en åpen dialog med Justisdepartementet og Politidirektoratet hele veien, og Justisdepartementet visste at helikopteret ble stadig mindre tilgjengelig, sier 22. julikommisjonens sekretariatsleder Bjørn Otto Sverdrup.

Kommisjonens rapport slår fast at helikopterberedskapen ble bygget ned i flere omganger:

  • I 2007/2008 fikk Oslo politidistrikt pålegg av Politidirektoratet om å spare 5 millioner kroner på helikoptertjenesten. Justisdepartementet ble varslet om at dette ville få konsekvenser for beredskapen.
  • I 2009 framgår det av et regjeringsnotat at helikopterkapasiteten for blant annet terrorberedskap ville bli ytterligere svekket, ettersom helikoptre som skulle kunne transportere politifolk i krisesituasjoner her hjemme ble sendt til Afghanistan. Justisdepartementet ba Forsvarsdepartementet om å finne alternative løsninger, men dette ble ikke gjort.
  • I 2010 ble det for første gang siden politihelikoptertjenesten ble opprettet avviklet fellesferie med stengt helikoptertjeneste. Dette året var helikopterets tilgjengelig redusert til cirka 55 prosent, mens den opprinnelige intensjonen var 97,5 prosent. Daværende justisminister, Knut Storberget, ble varslet om utviklingen i juni 2010.
  • På et møte i mai 2011 ble Justisdepartementet orientert om at politihelikopteret kom til å stå på bakken i fellesferien. I perioden januar til mai 2011 hadde politihelikopteret en nedetid på over 60 prosent.

– Klart politisk valg fra regjeringen

Anders Anundsen, leder for kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget

Leder for stortingets kontroll-og konstitusjonskomité, Anders Anundsen (Frp).

Foto: Johan B. Sættem

Frp-politiker og leder for stortingets kontroll-og konstitusjonskomité, Anders Anundsen, synes prioriteringene til regjeringen rundt helikopterberedskapen har vært ukloke.

Han mener det må ha foregått en bevisst nedbygging av tjenesten i årene før 22. juli.

– Det fremstår som om det er klare politiske valg som er involvert. Dette er ikke noe som har skjedd administrativt, men det er en politisk vilje til å redusere helikopterberedskapen, sier Anundsen.

Han begrunner dette med at regjeringen har vært orientert flere ganger i prosessen, og at de ikke har satt i gang mottiltak.

– Det at Justisdepartementet har vært involvert i det er forsåvidt naturlig, men det betyr også at det er en utvikling som man har villet eller akseptert fordi man har rett og slett ikke gjort noe konkret for å kompensere det, sier Frp-politikeren.

– Orienterte stortinget

Verken statsminister Jens Stoltenberg eller justisminister Grete Faremo ønsket å la seg intervjue om denne saken tirsdag.

Da Grete Faremo og Jens Stoltenberg møtte pressen etter framleggelsen av 22. julikommisjonens rapport, sa Faremo at regjeringen orienterte stortinget om at politiets helikopterberedskap ville bli dårligere fra 2009 på grunn av oppdraget i Afghanistan.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger