Løslater ikke Viggo Kristiansen nå

Statsadvokaten i Agder vil vente på Riksadvokaten før de tar stilling til om Viggo Kristiansen kan løslates fra fengsel.

Viggo Kristiansen

Viggo Kristiansen blir ikke satt fri onsdag.

Foto: Eivind Pedersen

Den nå 41 år gamle Viggo Kristiansen ble dømt til lovens lengste straff, 21 års forvaring for drapene i Baneheia.

Torsdag i forrige uke fikk han medhold i Gjenopptakelseskommisjonen om at saken hans skal gjenopptas.

Formelt kan to ting skje videre etter avgjørelsen om gjenopptakelse: Enten kan Riksadvokaten be retten om å frifinne ham, eller så blir det en helt ny rettssak på vanlig måte.

Begjærte seg løslatt

 Advokat Arvid Sjødin

Arvid Sjødin er Viggo Kristiansens forsvarer.

Foto: Terje Bendiksby / NTB Scanpix

Allerede i helgen begjærte han seg løslatt, gjennom sin forsvarer Arvid Sjødin.

– Statsadvokaten kan ikke på det nåværende tidspunkt ta stilling til begjæringen. Begrunnelsen for dette er at det for påtalemyndigheten anses å være en nær sammenheng mellom spørsmålet om løslatelse og spørsmålet om hvordan påtalemyndigheten skal håndtere den gjenåpnede sak videre fremover, skriver Statsadvokaten i Agder i et svar til forsvareren.

Statsadvokaten vil i løpet av kort tid sende en tilråding til Riksadvokaten om hvordan saken skal håndteres videre, skriver de.

Gjentagelsesfare

Siden Viggo Kristiansen er dømt til forvaring, må han sitte i fengsel inntil retten mener han ikke lenger er en fare for samfunnet - med mindre han skulle bli frikjent.

Sjødin har argumentert med at Kristiansen bør løslates uansett, siden «dommen inneholder så mange feil at den er gjenåpnet». Dermed er det heller ikke mulig å vurdere gjentagelsesfare - altså faren for at han skal begå nye kriminelle handlinger, mener forsvareren.

Heller ikke her får han gehør hos Statsadvokaten. De mener en domstol må ta stilling til gjentagelsesfare på vanlig måte.

– Slik saken ligger an er det på det nåværende stadium ikke gitt at domstolen vil benytte sin myndighet til å beslutte løslatelse. I en slik situasjon er det ikke aktuelt for påtalemyndigheten å foregripe domstolens avgjørelse ved å trekke fullbyrdelsesordren i saken, skriver statsadvokaten.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger