Hopp til innhold

Lommemannen prøveløslates

Asker og Bærum tingrett har i en enstemmig dom besluttet at Erik Andersen løslates på prøve. Aktor vurderer å anke.

Lommemannen løslates

NETT-TV: Andersen krevde seg prøveløslatt etter at han har sonet ferdig minstetiden på sju år av forvaringsdommen på ti år. I dag kom Asker og Bærum tingrett med avgjørelsen.

«Bevisførselen gir ikke grunnlag for å mene at det fortsatt er nærliggende fare for at Andersen vil begå nye overgrep hvis han slipper ut på de vilkårene som er foreslått,» heter det i dommen.

Gunhild Lærum

TROR IKKE PÅ ANKE: Forsvarer Gunhild Lærum sier hun blir overrasket dersom aktor anker avgjørelsen.

Foto: Kjersti Strømmen / NRK

– Han er selvfølgelig svært glad for denne avgjørelsen, og han er klar for et liv utenfor Ila, sier forsvarer Gunhild Lærum.

– Men dommen kan ankes. Hvordan ser dere på det?

– Det vil overraske meg om det kommer en anke, tatt i betraktning avgjørelsene i Høyesterett denne uka, svarer Lærum.

I går bestemte Høyesterett at Nokas-dømte Kjell Alrich Schumann og Metkel Betew kan prøveløslates, fordi det ikke er nærliggende fare for nye forbrytelser.

Vurderer anke

Per Egil Volledal er aktor i prøveløslatelses-saken for Erik Andersen

VURDERER ANKE: Aktor Per Egil Volledal sier til NTB at han vil bruke de to ukene han har frist på seg til å vurdere en anke.

Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Aktor i Lommemannen-saken, statsadvokat Per Egil Volledal, sier til NTB at han er orientert om utfallet, men at han nå vil benytte seg av fristen på to uker før han bestemmer om saken bør ankes eller ikke.

– Dette innebærer at Erik Andersen ikke slipper ut av fengselet ennå, før ankespørsmålet er avgjort, sier Volledal til NTB.

I retten argumenterte Volledal med at det ville være for tidlig å løslate Andersen.

– Det er viktig å legge vekt på det store antall overgrep og to fullbyrdede voldtekter. Og han har hatt problemer med å innrømme overgrepene. Jeg er tvilende til behandlingen tilsier at gjentagelsesfaren er svekket i vesentlig grad, sa Volledal i Asker og Bærum tingrett.

Overgrep mot 66 gutter

Bistandsadvokat Line Hvidsten Ingebrigtsen representerer tre av ofrene i saken. Hun reagerer kraftig på avgjørelsen og kaller det en naiv vurdering av retten.

Erik Andersen ble i 2010 dømt til forvaring i ti år for en rekke seksuelle overgrep mot 66 unge gutter. Hans tid i varetekt, som da var nærmere tre år, ble trukket fra dommen. Minstetiden på sju år gikk ut i sommer.

Han prøveløslates fra forvaring på det tidspunktet kriminalomsorgen bestemmer, senest første desember i år. Prøvetiden gjelder til forvaringstidens utløp, som er 30. juni, 2017. Det er usikkert om dommen blir anket av påtalemyndigheten.

– Ikke nærliggende fare

I dommen heter det at retten skulle avgjøre om det var nødvendig med fortsatt forvaring for å beskytte samfunnet mot ny alvorlig kriminalitet fra Andersen.

– For å kunne avslå en begjæring om prøveløslatelse etter utløpet av minstetiden, må vilkårene for å idømme forvaring fortsatt være oppfylt. Dersom vilkårene ikke lenger er oppfylt, skal den domfelte løslates på prøve, heter det i dommen.

Artikkelen fortsetter under videoen:

Olav Rønneberg kommenterer løslatelsen

– EKSTRAORDINÆR SAK: Leder Olav Rønneberg i NRKs krimredaksjon sier vilkårene som Erik Andersen underlegges er av de strengeste som er gitt.

Domstolen har forholdt seg til om det er nærliggende fare for gjentakelse av overgrepene Andersen ble dømt for.

Av de vitnene domstolen hadde å forholde seg til, mente et stort flertall at gjentakelsesfaren var liten. Det var kun kriminalomsorgen Øst og aktor som var sterkt imot å sende Andersen tilbake til samfunnet under de vilkårene domstolen har lagt til grunn.

Kriminalomsorgen Øst skal ha vært de eneste som ikke har hatt møter eller samtaler med Andersen.

Vilkår

Vilkårene som ble lagt til grunn for prøveløslatelsen er følgende:

 • Må bo i sin egen bolig, må søke om tillatelse fra Kriminalomsorgen for å overnatte andre steder.
 • Kan ikke forlate Hordaland fylke uten etter tillatelse fra Kriminalomsorgen.
 • Må ha oppfølging fra friomsorgen og akseptere anmeldte og uanmeldte hjemmebesøk.
 • Han forbys å ha kontakt med barn under 16 år med mindre det er ansvarlige voksne til stede.
 • Skal ikke ha kontakt med de fornærmede han er dømt for å ba begått overgrep mot.
 • Andersen forbys å bruke offentlige bade- og idrettsanlegg hvor barn og unge naturlig samles.
 • Han må delta i avtalt behandlingsopplegg.

Glad for strenge vilkår

Forsvarer Lærum sier Erik Andersen ser fram til å flytte til eiendommen i Voss kommune.

– Han er klar for å oppfylle vilkårene. Han synes det er betryggende for ham. Det gjør at ingen kan mistenke ham og at de fornærmede kan føle seg trygge.

– Betyr det at han innser at han trenger restriksjoner?

– Nei. Han er helt overbevist om at han aldri vil gjøre noe slikt igjen. Men det gir ofrene en trygghet å vite at han har disse restriksjonene, svarer Lærum.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Rettspsykiaterne Kjersti Narum og Henning Værøy i Asker og Bærum tingrett

Rettspykiaterne Kjersti Narud og Henning Værøy mener at Andersen viser stor positiv endring

Foto: Kjersti Strømmen / NRK

– Har endret seg

Rettspsykiaterne Kjersti Narud og Henning Værøy anbefalte løslatelse da saken var oppe i Asker og Bærum tingrett sist uke. De mener den såkalte Lommemannen ikke lenger er pedofil.

– Kriteriene for pedofili var oppfylt før, men det er de ikke lenger, sa rettspsykiater Henning Værøy.

– Vi opplever at hans foretrukne seksualitet nå ikke er barn, men voksne, uttalte Kjersti Narud.

Også psykiater Randi Rosenqvist som har hatt samtaler med Erik Andersen på Ila fengsel og forvaringsanstalt mente at han hadde endret seg mye.

Fra tidligere å ha hatt sterke tegn på narsissisme skal Erik Andersen ha vist evne til empati og forståelse for at han har påført sine offer store skader, mente rettspsykiaterne.

Mens han tidligere har ment at gutter var mer robuste enn jenter og at det var på grunn av dette og ikke en preferanse mot gutter at han forgrep seg på dem, så har han kommet til en erkjennelse om at heller ikke gutter tåler det han utsatte ofrene for, hevdet psykologspesialist Inge-Arne Teigset som vitnet i retten.

– Liten risiko for gjentakelse

Han skal ha vist større innsikt i hvorfor han selv har forgrepet seg og mener at dette skyldes stress på arbeidet og hjemme samt at han selv har vært utsatt for overgrep i barndommen.

Psykiaterne og behandlere som har uttalt seg om hans endring mener at slike erkjennelser viser at mannen har beveget seg fra et svært dårlig forbedringspotensial til at det er liten risiko for gjentakelse.

Hordaland

Aktor Per Egil Volledal har tidligere påpekt at Hordaland er et relativt stort område som Lommemannen i henhold til vilkårene kan bevege seg fritt innenfor, men retten har ikke funnet grunn til å innskrenke området.

Retten viser i dommen til at det selv ikke med nærmere avgrensing vil være mulig å ha full kontroll på Andersen til enhver tid.

«Retten anser at vilkåret om at han ikke kan forlate Hordaland fylke, sammenholdt med de øvrige vilkårene og den generelle farevurderingen, ivaretar samfunnsvernet i tilstrekkelig grad,» heter det i dommen.

Rettspsykiaternes grunnlag

Dette er grunnlaget rettspsykiaterne har forholdt seg til når de har vurdert at Lommemannen har endret seg:

 • Psykologspesialistene Værøy og Narud har hatt til sammen 7 individuelle samtaler med Andersen hver for seg, og uten kontakt mellom hverandre i perioden de intervjuet den innsatte. Den ene av de to hadde til sammen 20 timer samtaler med ham.
 • En rapport fra Ila som er basert på tilbakemeldinger fra betjenter og andre som har hatt direkte kontakt med den innsatte over tid. Disse rapportene har ført til en anbefaling om prøveløslatelse.
 • En rapport fra Randi Rosenqvist, som er psykiater i Ila fengsel, der Andersen soner sin forvaringsdom. Hennes konklusjon er at han har endret seg og at faren for at han skal begå nye overgrep er så lav at han kan prøveløslates.
 • Psykolog Tore Langfeldt har behandlet Andersen siden sommeren 2008. Han mener at pasienten må få en ny sjanse.
 • En vurdering gjort av psykologspesialist Eirik Johannessen, som da jobbet på Sandvika distriktspsykiatriske senter, som behandler innsatte på Ila.
 • En rapport fra Kriminalomsorgen vest, som vil bli mottagende kriminalomsorg for Erik Andersen dersom han blir løslatt. De har hatt samtaler med ham.
 • Vurdering gjort av psykologspesialist Inge-Arne Teigset. Mener å ha sett grunnleggende endringer hos Erik Andersen.
 • Innsyn i saksdokumenter fra før Erik Andersen ble dømt.
 • Kriminalomsorgen øst har skrevet en rapport som ble lagt frem for retten. De var negative til prøveløslatelse, men er de eneste som ikke har møtt ham og ikke har snakket med ham.

AKTUELT NÅ