Hopp til innhold

Lokførerne gir seg på tariffkrav

Streikende lokomotivførerne går med på å droppe kravet om å tariffeste kompetansekrav dersom NSB godkjenner en egen midlertidig avtale om kompetanse til myndighetene klargjør sine krav.

Streikevakter fra Norsk Lokomotivmannsforbund på Oslo S

Lokførerne har streiket i én måned. Nå legger de frem en skisse til løsning.

Foto: Paul Kleiven, Kleiven, Paul / NTB scanpix

– Vi har sendt over en skisse til løsning der vi tar NSB på alvor når de sier at de ønsker en nasjonal standard som er basert på et myndighetskrav.

Rolf Rindal leder de streikende lokførerne. Han sier forslaget til løsning innebærer at lokførerne dropper tariffesting av kompetansekravene, men at NSB forplikter seg til å gå med på de samme kravene frem til Jernbaneverket har laget en kompetanseveileder for lokførere som allerede er under arbeid.

Altså at NSB midlertidig må forplikte seg til lokførernes kompetansekrav frem til veilederen er ferdig.

Les også: Derfor blir ikke tog-partene enige

Åpner for å fire på tariffkrav om kompetanse

Det er nemlig her streikeøksen ligger begravet. Lokførerne vil ha et nasjonalt krav til kompetanse inn i tariffavtalen mens NSB mener dette ikke hører hjemme i en slik avtale.

NSB mener myndighetene må definere hvilken kompetanse lokførerne må ha for å ivareta sikkerheten.

Kravene til kompetanse ligger der imidlertid allerede i dag, og Jernbanetilsynet jobber allerede på en nasjonal veileder som skal klargjøre for partene hvilke krav som gjelder. Dette arbeidet skal være ferdig i løpet av 2016.

– Dagens forskrift setter krav til hvordan man skal drive sikkert. I det ligger også at man må ta stilling til hvilken kompetanse den enkelte trenger for å gjøre jobben sikkert, har direktør i Jernbanetilsynet Erik Reierstøl-Johnsen sagt til Klassekampen.

Der har han understreket at veilederen ikke vil sette nye nasjonale standarder til opplæring og kompetanse enn de som allerede gjelder.

Hva ligger egentlig i deres skisse til løsning?

– Vi holder på kravet om at kompetanse og sikkerhet er viktig, men vi kommer NSB i møte gjennom å ta dem på alvor med at det kommer en nasjonal standard fra myndighetenes side gjennom et myndighetskrav. Det sier vi ja til, men så lenge dette kravet ikke er på plass så må vi bli enige om noe som skal gjelde frem til det er på plass.

Hva er det egentlig dere har gitt dere på?

– At vi avtaler dette slik NSB selv har sagt og at det ikke skal være en del av en tariffavtale. Vi vil ha en avtale om hva som er en nasjonal standard for lokførerkompetanse som skal gjelde inntil myndighetskravet er på plass, sier Rindal til NRK.

NSB vurderer forslaget

NSB bekrefter overfor NRK at de har mottatt skissen til løsning fra lokførerne. De sier også at de skal vurdere forslaget.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger