LO: Regjeringen bryter IA-avtalen

Over hundre tusen deltidsansatte mister retten til sykepenger som følge av endringer foreslått i statsbudsjettet. LO og NHO mener dette kan være brudd på avtalen om inkluderende arbeidsliv.

Solberg, LO og NHO

Statsminister Erna Solberg, fiansminister Siv Jensen, Kristin Skogen Lund (leder i NHO) og Gerd Kristiansen (leder i LO) snakker med pressen etter møtet med kontaktutvalget for partene i arbeidslivet i statsministerens representassjonsbolig.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Hva skal jeg gjøre dersom jeg blir syk? Jeg må jo få min inntekt fra et sted, spør Siri Fredrikke Amundsen fortvilet.

Hun er en av rundt 100.000 deltidsarbeidende som vil rammes av regjeringens forslaget i statsbudsjettet om å heve inntektskravet for å få sykepenger fra 44.000 kroner til 88.000 kroner i året.

Klart brudd på avtalen

LO-leder Gerd Kristiansen mener at regjeringens forslag om å heve grensen for rett til sykepenger er et brudd med avtalen om inkluderende arbeidsliv, den såkalte IA-avtalen.

I IA-avtalen som regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet underskrev 4. mars 2014, står det følgende:

«Regjeringen vil ikke foreslå endringer i sykelønnsordningen i avtaleperioden, verken for arbeidstakere eller for arbeidsgivere, med mindre partene er enige om dette.»

– Det står helt klart i avtalen at myndighetene forplikter seg til å opprettholde sykelønnsordningen, slik det er i dag. Det står også at dersom de ønsker å endre på ordningen, må de diskutere med alle parter. Det har de ikke gjort, sier Gerd Kristiansen til NRK.

(Artikkelen fortsetter etter videoen)

Over hundre tusen deltidsansatte mister retten til sykepenger som følge av endringer foreslått i statsbudsjettet. LO og NHO mener dette kan være brudd på avtalen om inkluderende arbeidsliv.

Forslaget kan bli avvist

Arbeidsgiverorganisasjonen NHO mistenker også at forslaget kan være i strid med IA-avtalen.

– Spørsmålet er om dette kan defineres som en endring av ordningen. Vi har i første omgang skrevet brev til Arbeids- og sosialdepartementet for å få deres begrunnelse, sier NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund til NTB.

Lund legger til at forslaget ikke kan gjennomføres dersom det er et brudd på IA-avtalen.

Solberg: Alle kan jobbe litt mer

Statsminister Erna Solberg avviser påstanden fra LO og sier at « alle kan jobbe litt mer».

– Jeg mener at dette ikke er et løftebrudd. Det må være mulig for regjeringen å gjøre noen rammeendringer rundt sykelønnsordningen.

De fleste som jobber i norsk arbeidsliv, vil beholde den samme ordningen som tidligere. Det er kun de som har få timer med aktivitet i uken, som ikke lenger vil få full sykelønn, sier statsminister Erna Solberg til NRK.

– Det er ingen som lever av en så lav inntekt. Dette betyr at de i så fall, har en veldig lav arbeidsdeltakelse. Vi ønsker å få opp arbeidsdeltakelsen, sier Solberg.

– Alle kan jobbe litt mer, så vil de være innenfor sykelønnsordningen. Vi ønsker at flere skal komme i jobb, sier Solberg.

RETTELSE: Det sto i en tidligere versjon av artikkelen at Siri Fredrikke Amundsen er fulltidsstudent og tjener langt mindre enn den nye foreslåtte grensen på 88.000 kroner. Dette stemmer ikke. NRK beklager for feilen.

SISTE NYTT

Siste meldinger