Hopp til innhold

LO til korona-kamp mot egen regjering

Mange hoteller og restauranter får ikke lønnsstøtte etter korona. Nå ber Fellesforbundet i LO om Stortingets hjelp til å tvinge regjeringen i kne.

Daglig leder Tarje Haakstad i Døgnvill.

MILLIONTAP: Daglig leder Tarje Haakstad i burgerkjeden Døgnvill ber regjeringen sørge for en mindre rigid fortolkning av regelverket i ordningen med lønnsstøtte.

Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

– Nå er det siste utvei å be Stortinget om hjelp, sier forbundssekretær Clas Delp i Fellesforbundet til NRK.

Han viser til at Fellesforbundet og NHO Reiseliv ba om et møte med Finansdepartementet i september, men at det ble avlyst.

At Fellesforbundet, som en mektig aktør i LO, nå ber opposisjonen på Stortinget om hjelp til å overkjøre en Ap-ledet regjering, har han følgende å si om:

– Vi må håndtere saken. Den er den samme uavhengig av hvem som sitter i regjering.

Det er tette bånd mellom LO og dagens regjering. Fellesforbundets leder Jørn Eggum sitter i Aps sentralstyre, og forbundet ga 1,9 millioner kroner til Aps valgkamp i fjor høst.

Lønnsoppgjøret for reiselivet starter

BREV: Fellesforbundets forbundssekretær Clas Delp og sjef for NHO reiseliv Kristin Krohn Devold, her ved starten av lønnsforhandlingene i 2020, ber Stortinget se på ordningen med lønnsstøtte.

Foto: Vidar Ruud / NTB

Falt utenfor

Allerede i sommer snakket NRK med frustrerte bedrifter om saken.

Daglig leder Tarje Haakstad i Burger-kjeden Døgnvill var én av mange som holdt ansatte i jobb gjennom koronanedstengningen i vinter, i håp om å få støtte fra staten til å betale ut lønn.

Daglig leder Tarje Haakstad, Døgnvill.

STORTINGET: Daglig leder Tarje Haakstad i burgerkjeden Døgnvill er kritisk til praktiseringen av lønnsstøtteordningen.

Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

Men det var ett stort problem: ordningen var ikke tilpasset bedrifter som utbetaler lønn på etterskudd – slik Døgnvill gjør.

– Om vi hadde visst at ordningen ble tolket på den måten som den ble, hadde vi valgt den bort og heller tatt andre grep, sier Haakstad nå til NRK.

Men regjeringen har hittil avvist å endre ordningen. Nå går derfor arbeidsgivere og arbeidstakere sammen mot regjeringen i et siste forsøk på å få til en endring, i et brev til Stortingets «vaktbikkje»:

«Avsenderne ønsker med dette at kontroll- og konstitusjonskomiteen går nærmere inn i denne saken og undersøker om Stortingets intensjoner har blitt fulgt opp,» heter det.

Etter det NRK forstår, vil saken bli tatt opp på komiteens møte tirsdag.

Vedum sier nei

Brevet er signert av LOs største forbund i privat sektor, Fellesforbundet, samt NHO Reiseliv, NHO Service og Handel, Revisorforeningen og Regnskap Norge.

Der heter det at flere store hotellkjeder og serveringsbedrifter har fått avslag på lønnsstøtte for én eller alle måneder for ordningen sist vinter.

Pressetreff med finansministeren og fiskeri- og havministeren

AVVISER: Finansministeren vil ikke endre ordningen.

Foto: Javad Parsa / NTB

– Årsaken til dette er at lønn utbetales på etterskudd i disse bedriftene, og dermed ikke «i søknadsmåned», heter det.

Men finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har foreløpig avvist alle krav om å be Skatteetaten tolke reglene på en annen måte.

– Dersom det skulle bli åpnet for at foretak kan motta støtte også for en måned hvor de har hatt null i grunnlag for arbeidsgiveravgift, ville det ha gitt konsekvenser som undergraver de hensynene som lå til grunn for støtteordningen, skrev han i et brev til Stortinget om saken.

Intensjonen i ordningen

SV kjempet i vinter for å få på plass ordningen med lønnsstøtte. Og partiet har engasjert seg for å få endret tolkningen.

RevNasjonalbudsjett

INTENSJON: SVs Kari Elisabeth Kaski har utfordret regjeringens praktisering av lønnsstøtteordningen.

Foto: Alf Simensen / NTB

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski ba i sommer Vedum sikre at intensjonen i ordningen ble ivaretatt, også for dem som betaler ut lønn etterskuddsvis.

– Grunnen til at vi har sendt dette brevet, er at vi mener regjeringen ikke har utøvd regelverket i tråd med intensjonene til Stortinget, sier Delp i Fellesforbundet.

Han mener regjeringen gjennom sin praksis har lagt inn andre vurderinger enn det som lå i Stortingets vedtak. Og en av kontrollkomiteens hovedoppgaver er å sikre at regjeringen følger opp det som Stortinget har bestemt.

– I hotell- og restaurantbransjen er det helt vanlig og tariffestet å betale lønn etterskuddsvis. Det er fordi lønna består av fastlønn og en rekke variable tillegg. Arbeidsgiver må ha oversikt over disse variable tilleggene før lønna betales ut, sier han.

Les også: Langer ut mot finansministeren: – Byråkrati på sitt dummeste

Lønnstøtte
Lønnstøtte

Milliontap

Haakstad i Døgnvill vet ikke nøyaktig hvor mye han har tapt på at bedriften hans falt utenfor ordningen, men sier det dreier seg om rundt én million kroner.

Han synes det er «veldig ryddig» at saken nå spilles inn til kontrollkomiteen.

– Jeg tror det er viktig at denne saken løser seg, også med tanke på at man skal ha mulighet til å benytte noe lignende igjen, sier Haakstad.

– Om det blir stående slik som nå, tror jeg ikke mange kommer til å gå for en lignende løsning ved neste korsvei.

– Hvilken oppfordring har du nå til stortingspolitikerne?

– Det må jo være at de sørger for at støtten betales ut som forespeilet. Det er jo bare snakk om en tolkning som burde være relativt enkel å rydde opp i.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ