LO-seire kostet vel 10 milliarder

LO har fått politisk gjennomslag i saker som har kostet regjeringen mer enn 10 milliarder kroner i inneværende stortingsperiode.

Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Roar Flåthen

LO-leder Roar Flåthen applauderer statsminister Jens Stoltenbergs tale under LO-kongressen i mai.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Erna Solberg

- Dette viser at regjeringens prioritering er å gjøre LO og fagbevegelsen fornøyd, sier Høyre-leder Erna Solberg.

Foto: Tomas Moss

LOs makt over regjeringens politikk har kostet regjeringen mer enn 10 milliarder kroner i inneværende stortingsperiode.

Det viser tall som NRK har innhentet fra departementene, med utgangspunkt i regjeringens fagpolitiske regnskap for 2009.

Doblet fradrag for fagforeningskontingenten, videreført AFP-ordning, kamp mot sosial dumping og bedre økonomiske vilkår for arbeidsløse var hastekrav som LO presenterte for Stoltenberg 2-regjeringen allerede valgnatta for fire år siden. (Se hele listen nederst på siden).

- Dette viser at de klare prioriteringene fra denne regjeringen er å gjøre LO og fagbevegelsen fornøyd istedet for å prioritere de viktigste sakene, sier Høyre-leder Erna Solberg.

- Jeg synes det er et problem at det tette bådet mellom AP og LO gjør at offentlige tjenester i dette landet er dårligere enn de ellers ville vært, sier Solberg.

Hvis folk hadde vært klar over at man bruker 1 millard kroner på skattelettelser til fagforeningsorganiserte, tror jeg de ville stille spørsmål om det er riktig prioritering.

Høyreleder Erna Solberg

- Viser at vi har innflytelse

LO-leder Roar Flåthen sier til NRK at tallene viser at LO har innflytelse, og at de søker politisk samarbeid for å være med å påvirke samfunnsutviklingen på vegne av medlemmene.

- Og det som er bra for LOs medlemmer, er bra for Norge, er bra for den norske modellen og er bra for norske arbeidstakere generelt . Så jeg er glad for at vi har fått til såpass mye i denne perioden, sier han.

Han sier at LO deltar i valgkampen for å sikre et politisk styresett også i neste periode, som gjør at de kan fortsette å gjøre jobben.

Vil drive valgkamp mot Frp

Flåthen sier at de særlig vil drive valgkamp mot Fremskrittspartiet.

- Ja, så lenge de står for den politikken som de har synliggjort, men nå skal vi oppsummere svarene vi har fått på våre spørsmål til partiene først, så vi skal endelig konkludere på det når vi vet svarene ordentlig.

- Men du vet hvordan de svarene er?

- Ja, jeg har nok en sterk følelse av at når det gjelder arbeidslivsspørsmål og spørsmål som er viktige for arbeidstakerne, så vil det gå viktige skiller i norsk politikk, sier Flåthen og utdyper:

- Med de signalene som kommer fra de borgerlige partiene så er det jo ikke noen tvil om at det er arbeidstakerne innenfor arbeidslivspolitikken som kommer til å bli de store taperne.

Årets valgkampstøtte kraftig økt

LO sentralt og ulike LO-forbund bevilget 8,2 millioner kroner til Arbeiderpartiets valgkamp i 2005.

Bevilgningene til samme parti i årets valgkamp er økt med mer enn 40 prosent, til 11,7 millioner kroner, ifølge Arbeiderpartiets oversikt på nett.

I tillegg til valgkampbidragene, støtter LO sentralt Arbeiderpartiet med fem millioner kroner hvert år i fagpolitisk bevilgning.

Les: Stoltenberg først i partikøa

Hør utspørringen av Jens Stoltenberg

Dette har LOs kampsaker kostet regjeringen

IA-avtalen: LO presset regjeringen i kne da IA-avtalen skulle reforhandles for vel tre år siden. Regjeringen mente at arbeidsgiverne måtte ta en større del av regningen ved ansattes sykefravær, men anført av LO-leder Gerd Liv Valla ble regjeringen presset til å snu. Enden på visa ble at regjeringen måtte snu og betale selv.

AFP-ordningen: LO har stått knallhardt på at AFP-ordningen må videreføres og fikk gjennomslag for det i pensjonsforliket i 2005 og i lønnsoppgjøret for 2008. Prislapp for AFP i fireårsperioden (direkte tilskudd): 4,1 milliarder kroner..

Sosial dumping: Et av kravene var at sosial dumping måtte bekjempes. Regjeringens handlingsplan for at utenlandske arbeidstakere skulle få ordnede lønns- og arbeidsvilkår, ble presentert på vårparten 2006. Prislapp for økte bevilgninger til Arbeidstilsynet: 30 millioner kroner.

Lærlinger: LO har lenge arbeidet for at retten til å være lærling skal være lovfestet. Det har ikke skjedd i perioden, men både antallet lærlinger og tilskuddet for hver læreplass er kraftig trappet opp gjennom perioden. Prislapp: 4 millarder kroner.

Dagpenger: Regjeringen har redusert ventetiden for å få dagpenger ved arbeidsløshet fra 5-3 dager. Prislapp: 170 millioner kroner.

Ferietillegg ved arbeidsløshet: Gjeninnført fra 1.juli 2006. Prislapp: 860 millioner kroner.

Fagforeningskontingenten: Fradraget for fagforeningsperioden er doblet fra 1800-3600 kroner i perioden. Prislapp: Over 1 milliard kroner.

Forsøk med 6-timersdag: Et av hastekravene fra LO allrede valgnatten. I tillegg til forsøk er ni utredninger om redusert arbeidstid utarbeidet. Prislapp: 49 millioner kroner.

Utdanningspermisjoner: Det er satt av 20 millioner kroner årlig til ordningen om utdanningspermisjoner/utdanningsvikariater.

Dette har LOs seire kostet
Foto: Grafikk: / NRK

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger