Hopp til innhold

LO: Svensker presser ut norsk ungdom

Arbeidsinnvandringen fra Sverige presser norske ungdommer ut av arbeidslivet, og presser opp boligprisene. Det mener LO som støtter utspillet fra NHO.

LOs sjeføkonom Stein Regård mener den sterke arbeidsinnvandringen fra Sverige fører til at norsk ungdom vil slite med å skaffe seg jobb og bolig.

NETT-TV: Den svenske arbeidsinnvandringen kan føre til flere norske ungdommer på trygd, varsler LO.

Stein Regård

Sjeføkonom Stein Reegård i LO er bekymret for den sterke arbeidsinnvandringen til Norge.

Foto: Vilde Mikkelsen/NRK

– Så sterk innvandring som vi nå har hatt, så sterkt geografisk og næringsmessig konsentrert, er det åpenbart at den gir flere uføretrygdede, mener sjeføkonom Stein Reegård i LO.

– På hvilken måte?

– Fordi den vanskeliggjør etablering i arbeidsmarkedet for dem som har litt problemer.

– Norge kan ikke redde Sverige

NRK.no setter denne uken søkelys på innvandringen til Norge.

NHO-direktør Dag Aarnes er redd for at Norge tar på seg for store forpliktelser ved å ta imot så mange arbeidsinnvandrere.

– Både Sverige, Polen og en del andre land bør legge større vekt på eget arbeidsmarked, og på å få ned arbeidsledigheten i eget land. Norge kan ikke redde Sverige fra ungdomsledigheten, sier Aarnes.

– Men hvem er det egentlig som redder hvem her?

– Noen vil nok si at det er de som redder oss i øyeblikket, men når det gjelder ungdomsledigheten så er det vi som redder Sverige. Der synes jeg Sverige løper fra det ansvaret de tok tidligere med å holde ungdomsledigheten nede. Det synes jeg er en rimelig kritikk av den politikken som føres i Sverige nå, uttaler Aarnes, som får full støtte fra LO.

LO: Attraktive utlendinger

– Du kan si at det gir fart i økonomien, men det har sine skyggesider. Så hvis du vil sette det på spissen, så fører det til at det blir flere på trygd, og det blir en skjevere inntektsfordeling, sier sjeføkonom Stein Reegård i LO.

Men bildet er mer nyansert, mener NAV, som påpeker at svensker tar mange jobber som norsk ungdom rett og slett ikke vil ha.

– Mange tar de jobbene som norsk ungdom ikke har så lyst på, og i tillegg er de her relativt kort. De kommer og jobber to-tre år. så reiser de tilbake til Sverige etterpå, påpeker seniorrådgiver Johannes Sørbø i NAV.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

316.000 nye jobber ble skapt mellom 2005 og 2012. To av tre jobber gikk til innvandrere.

– Lett tilgang på billigere og ivrigere arbeidskraft er attraktivt for bedriftene, og de vil nok ofte foretrekke en utlending som vil stå på for en kortere periode fremfor en som er her og har hatt større problemer på arbeidsmarkedet, sier Reegård.

Presser boligprisene

Og i tillegg til å ta jobbene, presser arbeidsinnvandrerne opp boligprisene.

– Du må huske at rundt 50.000 mennesker skal inn i landet. Det betyr at vi må bygge en by på størrelse med Sandefjord hvert år for å få plass bare i boligmarkedet. I tillegg kommer press på veier, kollektivtransport og så videre, sier NHO-direktør Aarnes.

– Ja, det er jo klart. De skal jo bo, og det presser boligprisene. Det er en del av at folketallet vokser, istemmer LOs Stein Reegård.

– Er arbeidsinnvandringen til Norge positiv?

– Den er positiv for mange bedrifter, men det er jo ikke sånn at den er avgjørende for norsk økonomi i det lange løp. Vårt behov for arbeidskraft bestemmes av hvor mange vi til enhver tid er her. Så når det kommer innvandrere, så øker behovet for arbeidskraft tilsvarende, svarer Reegård.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ