- LO skiller seg ikke fra andre

Granskingen av arbeidsmiljøet i LO resulterer i fire omfattende varsler om pålegg, opplyser Arbeidstilsynet.

Folkets Hus ved Youngstorget i Oslo
Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

LO har frist til 6. juli med å komme med innsigelser eller nye opplysninger til de varslede påleggene.

- Når vi gir pålegg, betyr det at noen av de funnene vi har gjort, er så alvorlige at de etter vår vurdering bryter arbeidsmiljøloven, sier regiondirektør Ørnulf Halmrast.

 

Våre funn tyder på at LOs arbeidsmiljø på godt og vondt ikke skiller seg i særlig grad fra andre virksomheter.

Regiondirektør Ørnulf Halmrast om granskingen

Han understreker imidlertid at funnene tyder på at LOs arbeidsmiljø ikke skiller seg i særlig grad fra andre virksomheter.

Dermed gir Arbeidstilsynet et annet bilde av forholdene i LO enn den sterkt kritiske Fougner-rapporten.

LES: - LO gjennomsyret av frykt

Dette pålegger Arbeidstilsynet LO:

  • LO må etablere rutiner for å forebygge, avdekke og håndtere eventuelle konflikter og opplevelse av trakassering.
  • LO må gi arbeidsmiljøutvalget og vernetjenesten høyere status og sørge for at de kan utføre sine oppgaver på en skikkelig måte.
  • LO må skaffe seg oversikt og vurdere om stillingene som er unntatt lovens bestemmelser om overtid, oppfyller lovens vilkår. Samtidig må de helsemessige konsekvensene vurderes. For andre stillinger må tiltak iverksettes for at bestemmelsene overholdes.
  • LO må få på plass rutiner slik at alle nyvalgte ledere med arbeidsgiveransvar får innføring og opplæring i hvordan dette ansvaret skal ivaretas.

- Vi opplever at LO tar våre krav til oppfølging på alvor, og innser at de som arbeidsgiver har et særlig ansvar for å ha et forsvarlig arbeidsmiljø for både ledere og ansatte, sier Ørnulf Halmrast.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger