Hopp til innhold

Livsvarig skadet under fødselen

Antall spedbarn som blir varig skadet under fødselen og får erstatning, øker kraftig. Barna er blitt hjerneskadet og er avhengig av pleie resten av livet.

Edda Brøndbo ble livsvarig skadd ved fødselen
Foto: NRK

Antallet foreldre som får erstatning fordi barna deres blir alvorlig skadet under fødselen, er doblet.

Flesteparten av barna er blitt hjerneskadet og er avhengige av hjelp og pleie resten av livet.

Hjerneskadet

En av dem er fem år gamle Edda Brøndbo fra Hurum i Buskerud. Hun ble født på Bærum sykehus i 2002, men fikk for lite oksygen under fødselen og måtte gjenopplives da hun kom til verden. I flere dager svevde hun mellom liv og død. Edda Brøndbo ble hjerneskadet og sitter i dag i rullestol. Hun har problemer med å bevege armene og sliter med språket.

- Edda er helt klar i hodet og begynner å forstå at hun ikke er som alle andre, sier faren hennes, Bjørn Brøndbo. Småbarn hopper jo fra det ene til det andre, mens vi må bære henne overalt. I bursdagsselskaper, for eksempel, når det er flere enn ett barn tilstede, faller hun utenfor, forteller han.

Fordobling av fødselsskader

Antallet pasienter som får erstatning for dårlig behandling i helsevesenet øker generelt. Tall NRK har hentet inn fra Norsk pasientskadeerstatning viser at økningen er spesielt høy innen kategorien fødsler.

 

Medisinske områder der flere får medhold
Foto: NRK

 

Staten måtte i 2005 gi erstatning til 11 barn som ble alvorlig skadet under fødselen. I fjor var antallet mer enn fordoblet - til 26 saker.

- Veksten viser at vi står overfor en stor utfordring. Her har vi et samfunnsproblem som må gjøres noe med, sier Erling Breivik, direktør i Norsk Pasientskadeerstatning.

Han vil likevel ikke slå fast at fødselsomsorgen her i landet er dårligere nå enn før - til tross for at antallet som får medhold i klagene sine bare øker. Norsk pasientskadeerstatning mener økningen blant annet skyldes at pasienter er flinkere til å melde fra og søke erstatning nå enn før.

Bekymret helsedirektør

Men helsedirektør Lars E. Hanssen er bekymret over utviklingen i fødselsomsorgen. Han mener jordmødre og leger, men også lederne i kommunehelsetjenesten og ved sykehusene, må bli flinkere og lære av feilene.

- Det gjelder ikke bare selve fødselen, men også svangerskapsomsorgen som er en del av kommunehelsetjenesten, sier Hanssen i Helsetilsynet.

- Alle helseforetak og kommuner må ha en internkontroll, ellers vet jo ikke ledelsen hvordan kvaliteten er eller hvor det svikter. Da kan de jo heller ikke gripe inn, understreker helsedirektøren.

Ikke bitre

For familien på Hurum er livet etter at Edda kom til verden snudd helt på hodet. All tid går med til å tilrettelegge hverdagen og huset for Edda og trene henne opp.

Familien har fått en erstatning på 6,3 millioner kroner, men er ikke fornøyd og har anket deler av summen. De er oppgitt over det harde møtet med byråkratiet.

- Vi vil jo ikke bli bitre, men det er en utfordring. Det er ikke lett å lene seg tilbake og si at vi har et godt liv. Det er hele tiden nye utfordringer som dukker opp og ødelegger det bildet vi så gjerne skulle hatt, forteller Nina Brøndbo.

Hun legger til at hun aldri ville vært foruten minstejenta Edda.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger