Listhaug: – Integreringen vil ikke lykkes uten innstramminger

Sylvi Listhaug (Frp) fikk så integreringshatten passet av KrF-leder Knut Arild Hareide i helgen. Slik svarer hun på kritikken.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp)

SAMMENLIGNER KOMMUNER: Mandag lanserer myndighetene et søkeverktøy som viser hvordan kommunene lykkes, eller ikke lykkes med integreringen. – Det er en mulighet til å finne informasjon og sammenligne seg med andre, sier Listhaug.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

– Sylvi Listhaug er ikke bare en innstrammingsminister, hun er også integreringsminister. Det virker som hun kun ser stivt mot innstrammingene og ikke ser viktigheten av integrering. Det skuffer meg, sa Hareide til NRK lørdag.

Se politisk kvarter her

– Formidable utfordringer

Listhaug har et klart svar til Hareide: Integreringen vil ikke lykkes uten innstramminger.

– Jeg har en realistisk holdning til disse spørsmålene. Jeg mener vi skal greie integreringsprosessen, men forutsetningen for å lykkes handler om hvor mange som kommer, sier hun til NRK.

– Slik du ser det, kan vi lykkes med integreringen dersom det kommer like mange asylsøkere i år som de 31 145 som kom i fjor?

– Vi må gjøre det vi kan. Men det er klart at det vil sette oss på prøve. Det vil dagens situasjon, også. Aldri før har kommunene bosatt så mange som det de skal gjøre i år, sier Listhaug.

– Vi må få asylstrømmen under kontroll, ellers vil norske myndigheter stå overfor formidable utfordringer i årene som kommer.

Hvor mange innvandrere jobber i din kommune?

Samtidig sier hun at kommunene løser utfordringene med integrering på forskjellige måter. Det gjør at noen lykkes godt, og faktisk tjener på å ta imot flyktninger, mens andre sliter med å få nykommerne ut i jobb. Derfor lanserer Integrasjons- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) en ny nettportal der kommunene kan sammenligne seg med hverandre.

Portalen inneholder blant annet integreringsstatistikk når det gjelder antall flyktninger i kommunen, hvor mange flyktninger kommunen skal bosette og hvor mange som klarer å komme ut i arbeid.

– Formålet er å få frem kunnskap om hvilke kommuner som gjør det godt, og hva man kan lære av disse, sier Listhaug.

Stiller krav til den enkelte flyktning

Listhaug er også klar på at den enkelte flyktning har et stort ansvar når det gjelder egen integrering.

– Det er grunnleggende at man må innrette seg etter de verdiene vi har i det norske samfunn når man kommer til Norge. Det handler om for eksempel likestilling, ytringsfrihet og det samfunnet vi har og som det er forventet at de som kommer skal respektere.

Er det ting du mener vi ikke kan tolerere?

– Kvinner skal ha samme rettigheter og muligheter, også jenter som vokser opp i innvandrersamfunn. Man må ta inn over seg at det er slik vi har det, og man må innrette seg etter det. Det handler også om brudd på norsk lov, som at man tar avstand fra kjønnslemlestelse og tvangsekteskap.

Hun sier også at man bør se på om opplæringsprogrammene på asylmottakene er gode nok når det gjelder innføring i norske verdier.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger