Pengepremier til flyktninger som lærer fort

Sylvi Listhaug vil lage nye integreringsmottak der flyktninger blir premiert om de lærer norsk fort. De som ikke klarer kravene mister plassen på mottaket.

Sylvi Listhaug går inn på Lysaker transittmottak. Møter flyktninger.

MØTER FLYKTNINGER: Sylvi Listhaug på Lysaker transittmottak. Innvandrings- og integreringsministeren vil premiere de flinkeste flyktningene.

– Har dere lært norsk? Litt? Engelsk? English, you know English?

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) hilser på flyktningene på Lysaker transittmottak i Bærum, og rekker såvidt å teste norskkunnskapene deres før hun geleides inn.

Det er dagen før hun legger fram integreringsmeldingen «Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk», og hun avslører at hun vil ha kraftigere virkemidler for å få flyktninger til å lære norsk og bli integrert.

– Vi skal opprette fire til fem integreringsmottak der vi vil starte langt tidligere med norskopplæring og arbeidspraksis. Det skal inngås en kontrakt der det blir stilt tydelige krav til den enkelte om hva man skal oppnå, sier Listhaug.

Sylvi Listhaug møter flyktninger

MØTTE FLYKTNINGER: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) på Lysaker transittmottak.

Foto: NRK

Kan miste plassen på integreringsmottaket

Mottakene skal ha til sammen 500 plasser og det er kun flyktninger som med stor sannsynlighet vil få oppholdstillatelse i Norge som vil få plass.

Det skal gjøres vurderinger av kompetansen og ressursene til den enkelte flyktningen, som da vil få en individuell kontrakt.

– Dersom man ikke er motivert eller står på, vil man miste plassen på mottaket og måtte overlate den til en som er motivert. Her skal det være skikkelige krav og egeninnsats fra dag én, sier Listhaug.

Penger til de flinkeste

Men innvandringsministeren har også en gulrot i ermet for de som lærer raskt, og sier regjeringen vil utvikle en bonus- og insentivordning.

– Dersom du klarer tester underveis på ulike nivå, skal du få en bonus for det. Det kan være et lite pengebeløp, som gjør at du blir motivert til å stå på og lærer deg språket raskere.

– Ikke alle kan klare dette

Flyktning

PÅ TRANSITTMOTTAK: Iranske Niloofar Saneei.

Foto: NRK

Men på mottaket er noen skeptiske til Listhaugs språkkrav. 32 år gamle Niloofar Saneei har flyktet fra Iran, og tror det er mange flyktninger som ikke er klare for å lære masse nytt når de kommer til Norge.

– Folk fra Syria har opplevd krig, reist fra landet sitt og måttet forlate alt. De er så deprimerte nå. Hvordan skal vi få dem til å lære noe? Noen kan kanskje, men ikke alle, sier Saneei.

Ekstra penger til nye mottak

Det kom rekordmange asylsøkere til Norge i fjor - over 31.000. Det uvanlig høye antallet førte til store diskusjoner om både innstramminger og bedre integrering, og ikke minst hvordan kommunene skal betale for de nyankomne.

Listhaug sier regjeringen vil bevilge i overkant av 5 millioner kroner ekstra til nye integreringsmottak.

– Hva kommer pengene til å gå på bekostning av?

– Det går ikke på bekostning av noen ting. Dette er et tillegg, et supplement, for å få integrert folk raskere.

Norskopplæring for flyktninger på Søndre Nordstrand i Oslo

BONUS ELLER STRAFF: Sylvi Listhaug vil premiere flyktninger som lærer norsk raskt. Målet er raskere integrering og å få flyktninger ut i arbeidslivet. Dette bildet er fra et klasserom på Søndre Nordstrand i Oslo.

Foto: Ingvild Sund/NRK

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger