Hopp til innhold

Listhaug: – Norge kan bli frihavn ved returstans

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) advarer på det sterkeste mot å stanse retur av afghanere med avslag til hjemlandet. Hun frykter mange flere afghanere vil komme til Norge.

Sylvi Listhaug

FRYKTER NORGE BLIR FRIHAVN:– Det er ikke om du er snill og grei, men om du har behov for beskyttelse som er avgjørende. Vi kan ikke undergrave asylsystemet, sa Sylvi Listhaug.

Foto: Stortinget

– Jeg vil på det sterkeste advare at Stortinget slutter seg til forslaget om å stanse alle returer til Afghanistan. Det kan få uønskede konsekvenser, sa innvandringsministeren.

Ifølge Listhaug vil et vedtak om å stanse returer til Afghanistan åpne for økt asyltilstrømming til Norge.

– Norge blir svært mye mer attraktivt, dersom det blir returstans. Da kan Norge bli en frihavn for afghanere i Europa, utdypet Listhaug overfor NRK etter redegjørelsen.

Ifølge innvandringsministeren er det svært få områder i Afghanistan som regnes som så utrygge at alle som kommer derfra har rett på beskyttelse.

– Det gjøres grundige vurderinger i hver sak. Afghanere med rett til opphold, får det.

UD fraråder nordmenn å reise til Afghanistan

Ifølge Listhaug åpner SVs forslag for en «uforutsigbar asylpolitikk der man griper inn i faglige vurderinger hos utlendningsmyndighetene».

– Dette har man gått bort fra med god grunn for lenge siden, sa Listhaug.

– Det skal mye til for at enhver retur vil være i strid med våre internasjonale forpliktelser. Vi returnerer voksne over 18 år til Afghanistan, ikke barn uten foreldre. Det tidsbegrensede oppholdet til barn gis bare på grunnlag av at de da mangler tilstrekkelig omsorg.

– Det kan virke paradoksalt når du på den ene siden sier det er trygt å sende dem hjem, samtidig som UD fraråder nordmenn å reise til Afghanistan?

– Det er to forskjellige ting. Jeg tror de fleste forstår at det å være en norsk turist i Afghanistan er noe de fleste vil unngå, men er du født og oppvokst der, så er det en helt annen historie. Det er en avsporing av debatten å legge UDs reiseråd til grunn, svarte Listhaug.

Ber Listhaug vurdere spriket i sikkerhetsvurderingene

– Når det er et så stort sprik i sikkerhetsvurderingene av Afghanistan, er det grunn for bekymring på Stortinget, sa Rigmor Aasrud (Ap) fra talerstolen etter innvandringsministerens innlegg.

Hun ba derfor innvandringsministeren forklare nærmere hvordan hun så på uenigheten om hvor sikkert Afghanistan er. Også Senterpartiets Marit Arnstad og Karin Andersn fra SV støttet seg til Aasruds etterlysning.

– Jeg registrerte ikke at statsråden gikk inn i disse sprikende faktavurderingene. Det er vi nødt til å få klarhet i, sa SVs Andersen fra talerstolen.

Da innvandringsministeren gikk på talerstolen på nytt svarte hun at Norge ikke førte veldig annerledes asylretur enn land det er naturlig å sammenlikne seg med, men at hun måtte komme tilbake når hun hadde undersøkt detaljene nærmere når det dreide seg om vurderinger i Sverige.

– Dette er vanskelige avveininger. Mange nordmenn har blitt kjent med enkeltmennesker. Det har jeg forståelse for, samtidig må de som har fått avslag sendes ut. Det er ikke om du er snill og grei, men om du har behov for beskyttelse som er avgjørende. Vi kan ikke undergrave asylsystemet, svarte Listhaug.

KrF støtter forslaget

Bakgrunnen for onsdagens redegjørelse var de såkalte oktoberbarna, afghanske ungdommer som fikk midlertidig opphold i Norge fordi de var barn. Ifølge norske myndigheter kan de sendes tilbake til Kabul når de fyller 18 år, selv om de opprinnelig ikke kommer fra den delen av landet.

Dette er også basert på at den norske regjeringa mener hovedstaden er trygg nok.

Det har skapt sterke reaksjoner fra stemmer som mener sikkerhetssituasjonen i hele landet er utrygg.

SV har fremmet et hasteforslag om midlertidig stans av all retur – både assistert og med tvang – til Afghanistan i påvente av at sikkerhetssituasjonen i landet er bedre avklart.

KrF støttet SVs forslag i Stortinget onsdag.

– Vi er ikke beroliget av denne redegjørelsen, for vi sender barn til et samfunn som blir beskrevet som direkte farlig. Hvordan kan vi forsvare den praksisen? spurte Torhild Bransdal i KrF, selv om hun anerkjente at de som blir sendt ut har fylt 18 år.

– Vi må ta et oppgjør med praksisen, og KrF støtter forslaget om returstans helhjertet, sa Bransdal, og sendte en direkte oppfordring til Ap og Senterpartiet til å støtte forslaget.

På grunn av Stortingets regler og program blir saken trolig først behandlet tirsdag neste uke, ifølge NTB.

AKTUELT NÅ