Lippestad om Frp-forslag: – Setter Norge 300 år tilbake

Ap-politiker og advokat Geir Lippestad mener alle som har «vært borti en lovbok» vet at man ikke kan fengsle asylsøkere uten at de har gjort noe galt.

Geir Lippestad (Ap)

UENIG: Geir Lippestad (Ap), byråd for næring og eierskap, har ansvar for integrering og mangfold i Oslo. Han mener Oslo Frp ikke forholder seg til internasjonal lov i sine forslag til innstramminger i asylpolitikken.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Når lokalpolitikerne i Oslo Frp holder årsmøte i helgen skal de avgjøre om de går inn for å sende alle nye asylsøkere på lukkede mottak.

– Det vil jo sette Norge som rettsstat tilbake et par, tre hundre år, sa Ap-byråd Geir Lippestad da han møtte påtroppende leder i Oslo Frp, Aina Stenersen, til debatt i Politisk kvarter fredag morgen.

Oslo Frps innvandringsforslag. Påtroppende leder i Oslo Frp Aina Stenersen og Geir Lippestad

SE DEBATTEN: Aina Stenersen mener lukkede mottak må til for å hindre at mindreårige blir utnyttet av kriminelle.

Er Frp-politikk allerede

Men lukkede mottak er allerede vedtatt Frp-politikk.

I partiprogrammet står det:

Asylsøknader bør behandles i løpet av maksimalt seks måneder, og asylsøkere skal sitte i lukkede asylmottak i påvente av ferdigbehandlet søknad og avklart identite

Handlingsprogram 2013 - 2017 / Frp

I regjeringsforhandlingene fikk ikke Frp gjennomslag for dette synet.

Internering av asylsøkere er heller ikke en del av asylforliket eller de 40 innstrammingstiltakene regjeringen sendte på høring i desember.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug, som er medlem av Oslo Frp, gir ingen grunn til å tro at lukkede mottak blir en kampsak for Frp i regjering.

– Man står selvfølgelig fritt til å fremsette forslag på et årsmøte, men for regjeringen sin del er det disse 40 forslagene til innstrammingstiltak som gjelder, sier hun til NTB.

Men ifølge sterke krefter i Oslo Frp går ikke regjeringen langt nok.

Stenersen viser til at rettsstater som Nederland og Storbritannia internerer asylsøkere fram til søknadene deres er behandlet.

– Som politiker har man ansvar for at folk har det trygt og sikkert i Norge. I 2015 forsvant 1500 fra mottakene. Flesteparten har ingen papirer, de har ingen jobb, og de livnærer seg av kriminalitet, som narkotika og overfall, sier hun.

Mener du at alle grupper skal sperres inne, også gamle og barnefamilier?

– Dette er ikke å sperres inne. Dette er en human form.

– I et lukket mottak så er vel folk innesperret?

– Ja, man er lukket inne, men det er humant, fordi man blir tatt vare på, sier Stenersen og viser til at mindreårige på mottak er sårbare for menneskehandel.

–Det humane og etiske er å ha lukkede mottak. Åpne mottak er det som skaper problemer.

Strenge krav

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har et annet syn. I retningslinjene fra 2012 står det:

I lys av de vanskeligheter det innebærer, og i overensstemmelse med internasjonale standarder for flyktning- og menneskerettigheter, så bør internering av asylsøkere normalt unngås, og være siste utvei .

UNHCR / Detention Guidelines

Ifølge advokat Halvor Frihagen, som er norsk koordinator i et europeisk nettverk for asylrett, må norsk lov endres dersom alle asylsøkere skal interneres.

– Etter dagens lovverk skal det være konkret grunn til tvil om ID eller konkret unndragelsesfare, skriver han i en e-post til NRK.

Han viser også til at EUs returdirektiv setter strenger begrensninger på frihetsberøvelse av mindreårige og barnefamilier.

– Direktivet tillater i høy grad frihetsberøvelse, men setter strenge krav til forholdsmessighetsvurdering, adgang til rettslig prøving og så videre.

Magnus Takvam om Listhaug-effekten

EFFEKT: Magnus Takvam, politisk kommentator i NRK, analyserer hvorfor Frp ikke har vokst mer på meningsmålingene etter at Sylvi Listhaug ble statsråd.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger