Likestillingsombudet reagerer: Lærere må si nei til homofilt ekteskap

Likestillingsombudet og Elevorganisasjonen er bekymret for elevene ved Norsk Luthers Misjonssambands skoler. Årsaken er at organisasjonen ber lærerne om å ta avstand fra homofilt ekteskap.

Drottningborg skole

Drottningborg skole i Grimstad er en av de mange skolene som er drevet av Norsk Luthersk Misjonssamband. Der må lærerne stå inne for at de sier nei til homofilt ekteskap, noe som provoserer mange.

Foto: Drottningborg Vgs

Sunniva Ørstavik

Likestillingsombud Sunniva Ørstavik reagerer på at skolene bruker verdidokumentet. Hun syns synd på de homofile elevene som går på skolene.

Foto: JON-ARE BERG-JACOBSEN / LDO

Norsk Luthersk Misjonssamband eier skolene som ber lærerne stå inne for et verdidokument som slår fast at ekteskap skal skje mellom mann og kvinne.

– Jeg syns det er trist at vi ikke har kommet lenger. At holdningene til homofili fortsatt skal være så fordomsfulle, sier Sunniva Ørstavik som er likestillings- og diskrimineringsombud.

– Jeg er virkelig bekymret for den homofile 15-åringen som skal gå på en slik skole. Møter man så sterke fordommer i tid hvor man er ung og usikker, kan det ha store konsekvenser for den enkelte, fortsetter hun.

Ekteskapet mellom mann og kvinne

Det monogame ekteskapet mellom mann og kvinne er rammen for seksuallivet, skriver Norsk Luthersk Misjonssamband i sitt verdidokument, som følger med lærernes arbeidskontrakter.

Foto: NRK

Motstridende læring

Kristoffer Hansen

Kristoffer Hansen i Elevorganisasjoner slår fast at noe lignende kunne aldri ha skjedd på en offentlig skole.

Foto: Kjersti Kanestrøm Lie / NRK

Også leder i Elevorganisasjonen Kristoffer Hansen reagerer sterkt på holdningene på skolene. Han forstår ikke hvordan lærerne ved de kristne skolene kan gi en opplæring som forhindrer fordommer og diskriminering, i tråd med norske læreplaner.

– Dersom man i skoletiden får seksualundervisning og lærer at det finnes ulike seksualiteter og at alt er ok, også senere må på andakt å høre at det monogame ekteskap mellom mann og kvinne er fasiten, så blir dette veldig forvirrende, fortsetter Hansen.

– Helt uproblematisk

Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte saken og skrev om Tryggheim skoler på Jæren som er et av stedene hvor lærerne må skrive under på verdidokumentet. Norsk Luthersk Misjonssamband eier og er deleier i flere skoler over hele landet som opererer med samme praksis. Også ved Drottningborg skole i Grimstad har saken vært oppe.

Tryggheim Videregående

Tryggheim Videregående skole på Jæren er drevet av Norsk Luthersk Misjonssamband.

Espen Ottosen er informasjonsleder i misjonssambandet. Han mener ikke det er problematisk at skolene ber lærerne skrive under på verdidokumentet.

Espen Ottosen

Espen Ottosen i Norsk Luthersk Misjonssamband mener skolene behandler alle elevene med respekt.

Foto: NLM

– Det er ikke nødvendigvis slik at lærerne er enige i alt som står i verdidokumentet. Dokumentet skal først og fremst vise at vi er en kristen skole.

Han deler ikke likestillingsombudets bekymring over at elevene blir diskriminert.

– Det er en grunnløs bekymring. Vi er klar over at ungdommene er i en sårbar fase og jeg tror elevene på våre skoler i stor grad opplever at de blir respektert og lyttet til, fortsetter Ottosen.

Mener konsekvensene kan bli store

Ifølge Utdanningsloven skal alle former for diskriminering motarbeides. Tros- og livssynssamfunn kan fritas fra deler av likestillings- og diskrimineringsloven i Norge, så Ørstavik kan ikke slå fast at de aktuelle skolene bryter loven. Men hun mener likevel ikke at det de gjør er greit.

– Det kan få store konsekvenser for elevmassen. For meg er det viktig at tenåringene som kanskje er homofile, lesbiske eller transpersoner blir godt ivaretatt og ikke på noen som helst måte blir trakassert på skolen, sier likestillingsombudet.

Verdidokument Norsk Luthersk misjonssamband

Verdidokumentet ligger ved arbeidskontrakten til Norsk Luthersk Misjonssamband sine lærere.

Foto: NRK

Likestillings- og diskrimineringsombudet uttrykte bekymring for verdidokumentet allerede i 2006. Hun vil nå på nytt ta kontakt med Norsk Luthersk Misjonssamband og be dem redegjøre for hvordan verdidokumentet ivaretar forpliktelsene deres som arbeidsgiver og overfor elevene.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger