Likestillingsombudet om diskriminering av menn: Kjenner meg ikke igjen

Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm kaller det en «rar diskusjon» når Kristin Skogen Lund trekker fram menn som diskrimineres i arbeidslivet.

Hanne Inger Bjurstrøm

MOTTAR FÅ SAKER: Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm sier det er få tilfeller av menn som blir diskriminert etter likestillingslovens forstand.

Foto: Lise Åserud / NPK

Til NRK Brennpunkt uttaler Schibsteds administrerende direktør Kristin Skogen Lund at menn blir forbigått fordi de har feil kjønn.

Skogen Lund mener det har vært viktig å få kvinner inn i ledende roller, men påpeker at menn «med rette føler seg forbigått fordi de har feil kjønn».

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm reagerer slik på uttalelsen:

– Jeg kjenner meg ikke igjen fra det saksfeltet vi har, at det i realiteten er mange saker der dette skjer. Det er klare regler for når man kan forskjellsbehandle til fordel for en kvinnelig søker, sier Bjurstrøm.

Kjønnskampen hardner til. Kjente kvinner kaller menn sutrete og usexy, og får applaus når de sier de hater menn. Maskuliniteten er under angrep, sier den verdenskjente psykologen Jordan B. Peterson, og gutta flokker seg rundt ham. Hva skjer i likestillingslandet Norge?

BRENNPUNKT: Kjente kvinner kaller menn sutrete og usexy, og får applaus når de sier de hater menn. Maskuliniteten er under angrep, sier den verdenskjente psykologen Jordan B. Peterson, og gutta flokker seg rundt ham. Hva skjer i likestillingslandet Norge?

Dette sier loven

Forskjellsbehandling er ikke i strid med forbudet i § 6 i likestillingsloven når den:

a) har et saklig formål.

b) er nødvendig for å oppnå formålet og.

c) ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles.

Ifølge loven er det tillat med det som kalles moderat kvotering, som for eksempel å oppfordre kvinner til å søke en bestemt stilling. Radikal kvotering er ikke tillatt, noe som innebærer å lyse ut en stilling til det ene kjønn.

Likestillingsombudet mener det er strenge krav for når arbeidsgiver kan velge en kvinne på grunn av kjønn.

I stillinger der kvinner er underrepresentert, kan man velge en kvinne forutsatt at hun er like kvalifisert som mannen eller tilnærmet like kvalifisert som mannen, sier Bjurstrøm.

– Omvendt diskriminering

Til NRK Brennpunkt sier Skogen Lund, som tidligere ledet NHO, at hun har sett at man aktivt forfremmer eller velger kvinner framfor menn.

– Ofte kan det være riktig, bare for å understreke det. Men vi må bare være ærlige på at det innimellom er det som skjer. Det skylder vi kanskje de mennene som med rette føler seg forbigått fordi de har feil kjønn, sier Skogen Lund.

– Så det er snakk om omvendt diskriminering? Diskriminering mot menn også?

– Sånn er det. La oss være ærlige om det. I veldig mange sammenhenger er det ikke en fordel å være etnisk norsk mann fra Oslo. Uansett hvor flink du måtte være, sier hun.

Kristin Skogen Lund har i flere år jobbet for å få frem kvinner i toppen av norsk næringsliv, men mener at innsatsen har en bakside vi nå må tørre å snakke om. Klipp fra Brennpunkt-dokumentaren «Kjønnskampen».

TALER MENNS SAK: Kristin Skogen Lund har i flere år jobbet for å få frem kvinner i toppen av norsk næringsliv, men mener at innsatsen har en bakside vi nå må tørre å snakke om. Klipp fra Brennpunkt-dokumentaren «Kjønnskampen».

Likestillingsombudet skiller ikke på kjønn i statistikken over klager til ombudet, men tallene viser følgende:

  • I perioden 2006–2017 klagesaksbehandlet ombudet 97 saker om diskriminering pga. kjønn i rekruttering – både menn og kvinner. (Her er graviditet, foreldrepermisjon og likelønn ikke med)
  • Av disse endte 42 med brudd på loven. Disse handler om både kvinner og menn.

– Ikke mange eksempler

Likestillingsombudet utelukker ikke at menn kan bli diskriminert, men legger vekt på at de største problemene fortsatt er for kvinner.

– I min oppfatning skaper det er en litt rar diskusjon. Utgangspunktet for meg er at skal man kunne ansette kvinner fordi de er kvinner, så er det klare krav i loven, svarer Bjurstrøm.

– I den grad Kirstin Skogen Lund har rett i at menn velges bort, kan det være fordi det er adgang til det etter loven. Er det ikke adgang til det etter loven, og det likevel skjer, er det ulovlig. Jeg har ikke mange eksempler på at det skjer, men jeg utelukker ikke at det skjer. Det jeg er enig med Skogen Lund i, er at vi selvfølgelig må snakke om det. Men vår erfaring er at det langt oftere skjer at kvinner som er kvalifisert velges bort i konkurranse med en mann, sier hun.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger