Like mange hivsmittede i år som i fjor

Like mange mennesker i Norge får påvist en hiv-infeksjon i år som i fjor. Folkehelseinstituttet melder om at rundt 220 mennesker i Norge får påvist hiv i år.

Iran HIV

TEST: Ved å ta en blodprøve kan man teste seg for hivsmitte.

Foto: Vahid Salemi / AP

– Det er fortsatt menn som har sex med menn (MSM) som står for den største andelen nysmittede sammen med innvandrere som er smittet i andre land, sier seniorrådgiver Øivind Jul Nilsen i Folkehelseinstituttet, FHI.

Øivind Jul Nilsen

BEHANDLING: – Smittepresset i Norge regner vi med har avtatt fordi de fleste hivpositive står på behandling, sier Øivind Jul Nilsen i FHI.

Foto: Folkehelseinstituttet

Å få påvist en hiv-infeksjon i dag er ikke lenger det samme som å få en dødelig sykdom. I dag behandles alle som får påvist en infeksjon og en vellykket behandling reduserer mengden virus i kroppen ned mot null.

– Hivpositive på vellykket behandling utgjør i dag ikke en smittefare, sier styreleder i HivNorge, Leif-Ove Hansen.

De siste fem årene har man sett en nedgang i antall diagnostiserte hivtilfeller i Norge til om lag 220–250 meldte tilfeller årlig. Dette skyldes hovedsakelig færre nye hivsmittede innvandrere, ifølge FHI.

– Smittepresset i Norge regner vi med har avtatt fordi de fleste hivpositive står på behandling, sier Nilsen i FHI.

Mer hiv blant eldre

En annen tendens er at eldre går lenger med hivsmitten i seg før den blir oppdaget.

Rilf Martin Angeltvedt

OPPFORDRER TIL TESTING: Eldre må bli flinkere til å teste seg for hiv, oppfordrer Rolf Martin Angeltvedt i Helseutvalget.

Foto: Kimm Saatvedt / Helseutvalget

– Eldre er mindre flinke til å teste seg for hiv enn yngre, sider daglig leder i Helseutvalget, Rolf Martin Angeltvedt.

Ifølge ham har gruppen som rammes av en hiv-infeksjon mye sex og med flere partnere.

– Å gå med en seksuelt overførbar infeksjon som ikke behandles, svekker dessuten immunforsvaret, slik at en blir lettere mottakelig for annen infeksjon, sier Angeltvedt.

Eldrebølge

På Verdens aidsdag, som markeres i dag, fokuserer HivNorge på hva som egentlig skjer med mennesker som har levd eller skal leve et langt liv med hiv.

Leif-Ove Hansen

IKKE SMITTEFARE: Hiv-positive på vellykket behandling utgjør i dag ikke en smittefare, sier Leif-Ove Hansen i HivNorge

Foto: Reidar Engesbak / HivNorge

– Et resultat av de gode hiv-medisinene er at vi er i ferd med å få en betydelig gruppe hivpositive over 50 år, sier Leif-Ove Hansen i HivNorge.

– Den hivpositive eldrebølgen er fortsatt i sin begynnelse i Norge. Det fører til at det per i dag er mye usikkerhet blant dem som enten er eldre eller i ferd med å bli eldre når det gjelder konsekvensene av å eldes med hiv, sier Hansen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger