Hopp til innhold

Lesernes svar om innvandringsbølgen

Vi spurte NRK.nos lesere om innvandringen til Norge vil gjøre oss til minoriteter i eget land. Her er svaret.

I en serie på NRK.no belyser vi én innvandringsmyte hver dag. Samtidig spør vi NRK.nos lesere om de er enig eller uenig i myten.

Onsdag tar vi for oss påstanden om at innvandringen vil gjøre nordmenn til minoriteter i eget land. Bakgrunnen for myten er gjentatte utspill fra sentrale Frp-politikere som Per Willy Amundsen og Christian Tybring-Gjedde.

Den påstanden har ikke NRK.nos lesere klart å enes om.

Av de 17 395 personene som har svart på pollen, har 9 650 svart at de er helt eller delvis enig i myten.

Det er 55 prosent av alle som har svart.

Samtidig svarer 6 594, eller 38 prosent, at de er helt eller delvis uenig med påstanden.
Syv prosent, eller 1 151 svar, er usikre.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ