– Etterretningstjenester over hele verden ler av oss

Lederen av Kontrollkomiteen på Stortinget går hardt ut mot forsvarsministeren som han mener bagatelliserer sikkerhetsglippene NRK har avslørt.

Grete Faremo og Anders Anundsen

Leder av Kontroll- og konstitusjons Anders Anundsen (Frp) mener forsvarsminister Grete Faremo ikke har nok kontroll over forsvarsledelsen.

Foto: NRK/Scanpix

NRK avslørte tidligere i vår at navnene til de ansatte i Etteretningstjenesten lå tilgjengelig i et offentlig register hvor 38.000 personer har tilgang.

Forsvarsdepartementet og forsvarsledelsen har kjent til sikkerhetssvikten i årevis.

– Faremo bagatelliserer

– Jeg mener det er uforståelig at Forsvaret over tid har vært kjent med denne alvorlige situasjonen uten at de har klart å løse det. Jeg mener statsråden i sitt svar bagatelliserer problemstillingen, sier leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen Anders Anundsen fra Fremskrittspartiet.

I et brev til komiteen bekrefter forsvarsminister Grete Faremo at Etterretningstjenesten (E-tjenesten) tok opp saken med forsvarsledelsen allerede i begynnelsen av 2008. Samtidig ble Forsvarsdepartementet varslet om saken.

Først i vår ble opplysningene som har vært tilgjengelig for 38.000 midlertidig fjernet fra registeret.

– Det at det nå er gjennomført umiddelbare tiltak ved å fjerne disse opplysningene i Aa-registeret, som en midlertidig løsning, viser jo at en kunne kommet til en god løsning før denne saken ble avslørt av NRK, sier Anundsen.

Mangler kontroll

– Jeg synes hun er for utydelig når det gjelder alvorlighetsgraden av dette. Vi vet jo hvor alvorlig E-tjenesten i Forsvaret mente det var at antallet ansatte ble offentliggjort gjennom diverse nettsider. Dette kan du da gange opp ganske mange ganger, når en ikke bare er kjent med antallet på de ansatte, men også identiteten deres, sier Anundsen.

– Statsråden skriver jo selv at dette for noen av de ansatte kan føre til alvorlig fare. Da synes jeg det er underlig at statsråden og Forsvaret ikke har hatt et mye sterkere fokus på dette tidligere, sier lederen av Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

I brevet skriver Faremo at hun ikke kjente til sikkerhetsglippen før NRK satte fokus på den 12. april i år.

– Jeg mener statsråden har håndtert dette tregt. Selv om hun personlig ikke fikk vite om dette før NRK opplyste om det, så viser jo det at hun ikke har tilstrekkelig kontroll over Forsvarets ledelse. Dette er en sak som helt åpenbart skulle vært løftet til statsråden tidligere, sier Anundsen.

– Urimelig kritikk

Anundsen mener det ikke går an at nesten 40.000 mennesker har hatt tilgang til de hemmelige opplysningene i E-tjenesten - samtidig som Forsvaret og departementet har kjent til problemet.

– Det går rett og slett ikke an. Jeg frykter at vi blir latterliggjort blant E-tjenester rundt omkring i verden, sier Anundsen.

Forsvarsminister Grete Faremo vil ikke ta til seg kritikken fra Anundsen.

– Jeg tok umiddelbart affære da jeg ble kjent med saken, og vi har oppnådd gode resultater på svært kort tid. Det blir derfor helt urimelig å hevde at jeg ikke jeg har vist handlekraft i denne saken, sier forsvarsminister Grete Faremo til NRK, og legger til.

– Selv om opplysningene som har ligget ute ikke har vært gradert, er det er helt åpenbart at denne saken er uheldig for Forsvaret. Det blir etter min mening likevel urimelig å kun klandre Forsvaret for dette. Her har det vært mange aktører som kunne bidratt til en raskere løsning, mener Faremo.

Kan bli høring

Faremo understreker at de sensitive opplysningene i registeret raskt ble sperret etter mediaoppslaget.

– Arbeidet har gått for sent, og konsekvensene har vært uheldig for Forsvaret. Nettopp derfor grep jeg umiddelbart fatt i saken og sørget for at vi fikk en ny løsning på plass, sier Faremo.

– Jeg mener det er en veldig uheldig situasjon at vi har et forsvarsdepartement som over tid kan leve med at sikkerhetstenkningen har vært så dårlig som den har vært her. Og at en må ha et NRK-oppslag for å handle. Det viser alt for dårlig handlekraft. Vi skal ha et pro-aktivt forsvar og Forsvarsdepartementet som evner å løse slik saker før det blir en mediesak, sier Anders Anundsen.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen venter fortsatt på svar fra justisministeren fordi ansatte i Politiets sikkerhetstjeneste også ligger tilgjengelig i Aa-registeret. Deretter vil komiteen bestemme om de vil gå videre med saken.

– For Fremskrittspartiets del kan jeg si at vi mener det er vanskelig å avslutte saken med dette. Det er fortsatt en del uavklarte spørsmål, sier Anundsen, som tidligere har sagt at sikkerhetsglippene i Forsvaret kan ende med en åpen høring i Stortinget.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger