Kutter oljepengebruken

I dag klokken 11 legges det reviderte nasjonalbudsjettet frem. Så langt tyder alt på at regjeringen blant annet vil gi mer til pensjonistene, teater rehabilitering, nedslaktning av rein og dyrevenspoliti.

I dag legger Siv Jensen fram sitt siste budsjett i Fremskrittspartiets første periode i regjering.

BUDSJETT TID: I dag klokken 11 legger finansminister Siv Jensen frem revidert nasjonalbudsjett, men først var hun gjest i politisk kvarter på NRK.

Regjeringen har allerede lekket deler av utvalgte poster fra revidert nasjonalbudsjett.

Sykehjemsplasser og skattelette til eldre

For å få bygget flere og bedre sykehjemsplasser vil regjeringen sette av ytterligere 2,15 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen vil også gi 840 millioner kroner i nye skattelettelser til pensjonister. Pengene går til å løfte satsen i minstefradraget med 2 prosentpoeng.

– Det at vi gir en håndsrekning til pensjonistene henger sammen med at det har vært en krevende kjøpekraftsutvikling for pensjonistene de siste tre årene. Den har vært mer krevende enn for lønnsmottakerne sier Siv Jensen til NRK.

Hvordan rimer dette med regjeringens ønske om å bruke penger til å skape jobber?

– Det er slik at pensjonistene ved hjelp av en bedre økonomi har bedre kjøpekraft, det at vi holder kjøpekreften oppe i norsk økonomi det er bra for Norge i den tiden vi nå har vært inne i.

Så du mener det å gi disse pengene dere har gitt over fire år til pensjonistene også er vekstfremmende?

– Jeg håper i alle fall pensjonistene er veldig glad for dette. Det viser at regjeringen både er opptatt av helse og omsorg og i tillegg til at vi bygger landet.


Lettere for gründere

Regjeringen vil også innføre skattefradrag for investeringer i selskaper og varsler i revidert nasjonalbudsjett utsatt skatt på aksjeopsjoner.

Ifølge Dagens Næringsliv skal ordningene stimulere til påfyll av privat kapital i selskaper og lette skattebelastningen for gründere.

– Vi la fram en gründerplan i 2015 som vi har fulgt opp med mange gode tiltak, men vi ser at vi fortsatt strever med å få nok risikovillig kapital inn i selskapene, sier næringsminister Monica Mæland (H).


Mer til asylbarn

Ifølge Dagbladet vil regjeringen bruke 120 millioner kroner ekstra på enslige mindreårige asylsøker. Tiltakene innebærer flere psykologer, mindre flytting mellom mottak, midler til å redusere traumerelaterte psykiske plager og tettere psykisk oppfølging.


Jakker og iPader til politiet

Også politiet får mer penger, med forslaget om 100 millioner kroner ekstra til utstyr, ifølge Aftenposten.

– Det handler om alt fra jakker til iPader og iPhoner, men særlig gjelder det selvfølgelig å få oppgradert bilparken, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

- Dette er et budsjett godt tilpasset den økonomiske situasjonen, sier Siv Jensen til NRK.

Øvrige lekkasjer fra regjeringen viser at regjeringen vil gi:

  • 57 millioner kroner til tettere oppfølging av langtidsledige.
  • 48 millioner til skredtiltak i Longyearbyen. Av dette foreslås 20 millioner kroner bevilget til NVE over Olje- og energidepartementets budsjett til skredsikring. 28 millioner kroner foreslås bevilget til Statsbygg.
  • 40 millioner kroner til rehabilitering av teateret Den Nationale Scene i Bergen.
  • 26 millioner kroner til nedslakting av villreinstammen på Nordfjella, for å hindre spredning av skrantesyke-smitte.
  • 25 millioner til forprosjektering av rehabilitering av bygg ved Norges Handelshøyskole i Bergen.
  • 20 millioner kroner til utdannelse av 75 nye fengselsbetjenter årlig.
  • 17 millioner kroner mer legges i potten til opplæring i grunnleggende ferdigheter på landets arbeidsplasser.
  • 10 millioner til å prosjektere scenekunst i sentralbadet i Bergen.
  • Regjeringen vil bevilge 5,2 millioner kroner til et nytt IKT-system for registrering av celleprøver i livmorhalsprogrammet.
  • 2 millioner til dyrevernspoliti i Østfold.

Etter at det reviderte nasjonalbudsjettet er lagt frem skal det behandles i Stortinget som igjen fatter sine vedtak i slutten av juni.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger