Kan miste jobben for bildemisbruk

Helsepersonell som tar bilder og video med mobilen på ulykkessteder og deler dem på sosiale medier, bryter loven. – Slike bilder er taushetsbelagte opplysninger, advarer Helsedirektoratet.

Illustrasjonsbilde - fra ambulanse

Illustrasjonsfoto: Bildet er tatt av Helse Midt-Norge og under lovlige forhold. Men kan pasienten kjennes igjen, er det ulovlig å vise fram bildene.

Foto: Helse Midt-Norge

– Vi vet at folk tilknyttet akutt intensivmedisin har gjort opptak med privat mobil, og at dette er brukt senere, blant annet på fagmøter, sier direktør Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet.

Direktør Jan Fredrik Andresen

Direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Opptak av pasienter og behandlingen de får, brukes ofte i utdanningsøyemed. De kan også brukes for å dokumentere skader, og bedring etter behandling.

Risikerer å bryte loven

Men det er stor forskjell på å bruke dette faglig, og å slippe bildene ut i offentlige rom. Det siste vil Helsetilsynet slå hardt ned på.

– Hvis helsepersonell dokumenterer uhell og skader med bilder, vil vi sikre oss at dette blir lagret på forsvarlig måte og ikke distribuert offentlig, sier Helsetilsynets direktør.

Han understreker at slike bilder er en del av en pasientjournal, og skal behandles deretter.

– Vi har ikke opprettet noen konkret tilsynssak for dette, men blir bekymret når vi hører at bilder skal ha blitt delt i sosiale medier. Derfor vil vi se nærmere på dette, sier Andresen.

Ingen har klaget

Tilsynet har flere ganger blitt varslet om hendelser der helsepersonell har tatt private bilder og filmer på ulykkessteder.

Senest for en knapp uke siden ble det tatt bilder i forbindelse med utrykning til en ulykke i Stavanger-området. Disse ble brukt i en faglig sammenheng etterpå.

– Men også slike bilder skal brukes og oppbevares etter strenge regler, sier Andresen, som også forteller om et tilfelle i Nord-Norge, der Tilsynet ble varslet om bilde- og videoopptak under utrykning til en scooterulykke.

– Begge disse tilfellene har vi fått høre om gjennom helsepersonell. Vi har ikke mottatt klager fra pasienter eller pårørende, understreker Andresen.

Men Tilsynet har også fått meldinger om at slikt bildemateriell skal ha blitt delt på sosiale medier.

Andresen vet foreløpig ikke hvilke sosiale medier det skal ha skjedd på, eller i hvilke fora.

Tente varsellamper i Tilsynet

– Det er bare noe vi har hørt, og varsellampene våre ble umiddelbart tent. Er det riktig, vil det være svært kritikkverdig. Men det vet vi altså ikke sikkert, sier han.

Hvis helsepersonell har lagt ut bilder og opplysninger på sosiale medier som kan føre til at pasienter eller deres sykehushistorier blir gjenkjent, vil Helsetilsynet åpne tilsynssak mot dem som står bak.

Det kan være til alt fra advarsler til å frata folk autorisasjonen som helsearbeidere.

– Det vil være et klart brudd på lovverket. Slike opplysninger anses som en del av journalen, og er omfattet av taushetsplikten. De skal ikke komme på avveie, sier Andresen.

Ambulanse

Ambulansepersonalet har taushetsplikt - også de med mobiltelefon.

Foto: Helse Midt-Norge

SISTE NYTT

Siste meldinger