Hopp til innhold

Legger du ut bilder av barna dine på Facebook? Da kan du bli saksøkt

Politiet i Frankrike advarer mot å legge ut bilder av egne barn på sosiale medier. Ifølge Datatilsynet vet få norske foreldre at også de kan straffes for å eksponere barna sine på nett.

Barn på facebook

Barn kan ta foreldrene sine til retten når de blir voksne for å ha krenket privatlivet deres gjennom bildedeling på sosiale medier.

Foto: Skjermbilde fra Facebook

Foreldre i Frankrike blir nå advart mot å legge ut bilder av barn fordi de i voksen alder kan saksøke dem for brudd på retten til privatliv, skriver The Telegraph.

Ifølge avisen kan voksne risikere opp til ett års fengsel dersom de blir dømt for å offentliggjøre detaljer om andres privatliv, inkludert egne barn, uten deres samtykke.

Datatilsynet mener få er klar over at det også er slik i Norge.

– Vi blir ikke overrasket dersom denne typer saker havner i retten i framtiden, sier Rannveig Bakke Tvedten, rådgiver i Datatilsynet.

Krenkelse av privatlivets fred

Ifølge norsk straffelov kan de som offentlig utleverer personlige opplysninger om barn etter omstendighetene bli straffet for krenkelse av privatlivets fred. De kan risikere fengsel i inntil ett år, eller bøter.

Bestemmelsen gjelder alle som begår en krenkelse av andre menneskers privatliv, uansett alder og relasjon.

Rannveig Bakke Tvedten

– Hvis foreldre legger ut mye privat, er det en fare for at det kan skade tilliten mellom barna og foreldrene, sier rådgiver Rannveig Bakke Tvedten i Datatilsynet.

Foto: Datatilsynet

Datatilsynet kjenner ikke til praksis rundt dette, men mener vi vil trenge retningslinjer for å håndtere disse sakene i framtiden.

– Vi trenger presedens gjennom rettspraksis, som for eksempel hva som skal til for å bli erstatningsansvarlig og hva som er et rimelig nivå på erstatning, sier Tvedten.

Barna til Facebook-generasjonen er i ferd med å vokse opp. Hvordan de i voksen alder kommer til å reagere på bilder som ble lagt ut i barndommen, er umulig å spå.

– Det kan gå litt tid før det oppdages om det føles krenkende eller ikke, sier hun.

Bestemmelsen kan etter omstendighetene også få anvendelse på foreldre som legger ut personlige opplysninger om sine barn på internett, for eksempel foranlediget av en barnevernssak.

Krenkelse av privatlivets fred § 267, Lovdata

– Kan komme erstatningskrav

Magnus Thomassen

– Det kan komme slike saker når barn opplever at hele barndommen blir brettet ut på sosiale medier, sier advokat Magnus Thomassen ved advokatfirmaet Kyrre.

Foto: Jonas Bostrøm / Montag AS

Dersom barn når de blir voksne anlegger sivilt søksmål fordi de mener foreldrene har krenket deres rett til personvern, må det foreligge publisering av informasjon i et stort omfang, sier advokat Magnus Thomassen.

– Hvis foreldre forvalter barnets rett til personvern på en utilbørlig måte, kan man ikke se bort ifra at det kommer erstatningskrav fra barn i framtiden, sier Thomassen.

– Jeg tror ikke dette blir en utbredt problemstilling, men det er en interessant prinsipiell problemstilling som foreldre bør være bevisst på – først og fremst rent etisk, sier han.

– Ukritisk deling

Fransk politi advarer om at pedofile peker ut ofre etter å ha sett familiebilder på sosiale medier. Noen foreldre har blitt tvunget til å fjerne bilder av nakne barn.

Datatilsynet mener voksne bør tenke på hvordan de ville følt det dersom deres barndom ble dekket på nettet.

– Det er som å henge opp bilder på nærbutikken og la hvem som helst ta med seg bildet hjem. Skal man lære unge å respektere andres privatliv, må også de voksne respektere barnas privatliv, sier Tvedten.

AKTUELT NÅ