Legeordning fungerer ikke for alvorlig syke pasienter

Alvorlig syke pasienter har krav på én kontaktlege. 15 av 19 helseforetak følger ikke opp ordningen godt nok, viser en kartlegging NRK har gjort.

Trine Søreide Jansen i maskinen hvor hun får strålebehandling ved kreftsenteret på Universitetssykehuset i Oslo.

Alvorlig syke pasienter har krav på en kontaktlege, men de fleste helseforetakene klarer ikke å følge opp ordningen godt nok. Foto: Gunhild Hjermundrud

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

– Kontaktlegeordningen passer ikke inn i sykehusenes travle hverdag, sier lederen for kreftlegene i Norge, Stein Sundstrøm, i Norsk onkologisk forening.

Til daglig jobber han som overlege ved blant annet St. Olavs hospital i Trondheim.

– Selv aner jeg ikke hvem jeg er kontaktlege for, sier Sundstrøm.

Har hatt 60 leger

NRK har fortalt historien om kreftrammede Trine Søreide Jansen, som har vært rammet av både brystkreft og endetarmskreft. Hun har møtt rundt 60 forskjellige leger ved Oslo universitetssykehus i sin sykdomsperiode. Pasientrettighetsloven sier at hun skal ha én kontaktlege.

– Som pasient har jeg følt at jeg har vært i fritt fall. Uten fallskjerm. Uten at noen holder i trådene. Det har vært en skremmende følelse, sier Trine.

Kontaktlegen skal være pasientenes faste medisinfaglige kontakt, ha oversikt og være den som pasienten hele tiden kan henvende seg til.

Det er nå to og et halvt år siden regjeringen innførte ordningen.

Svikt over hele landet

Likevel sliter helseforetak over hele landet med å tilby alvorlig syke pasienter en kontaktlege. 15 av de 19 foretakene klarer ikke å følge opp ordningen godt nok.

Sykehuset Vestfold, Sørlandet sykehus, Helse Stavanger og Nordlandssykehuset har en kontaktlege-ordning som fungerer, i alle fall med tanke på behandlingen av kreftpasienter.

De andre helseforetakene sliter.

  • Flere av dem kan ikke garantere at pasienter som har krav på det, faktisk får en kontaktlege.
  • Ordningen fungerer dårlig når pasienter behandles på flere avdelinger.
  • Det er vanskelig å vite hvem som er kontaktlege fordi mange ikke registrerer navnet på legen i elektronisk pasientjournal.
  • Ordningen rammes av fravær og begrensede ressurser.
Stein Sundstrøm

– Jeg har fått spørsmål fra pasienter om jeg er deres kontaktlege, sier overlege Stein Sundstrøm ved St. Olavs hospital. Han svarer at ikke vet fordi ordningen ikke er registrert i sykehusets journalsystem. Foto: Per Ivar Rognes

Foto: Per Ingvar Rognes

Fant egne løsninger

Ved St. Olavs hospital har de ikke registrert kontaktlegeordningen i den elektroniske pasientjournalen. Det er grunnen til at Sundstrøm ikke vet hvem han er kontaktlege for.

Klinikksjef Arne Solberg sier at ordningen med kontaktlege er integrert i kreftklinikkens teammodell. I dette teamet sitter det fagfolk med spisskompetanse.

– Når vi blir pålagt en ny ordning, må vi finne løsninger som er mest mulig hensiktsmessig for oss. Vi mener at dette er den beste måten å gjøre det på, og at det er en forsvarlig ordning som ivaretar pasientene godt nok, sier Solberg.

Det er Sundstørm enig i. Han mener likevel at kontaktlegeordningen slik helsemyndighetene har utformet den, er en byråkratbestemmelse.

– Tanken er god, men den er blant annet ikke tilpasset vår ressurssituasjon. Den er skrevet av folk som ikke vet hvordan somatisk sykehusdrift fungerer med alle de oppgavene vi er pålagt, sier han.

Pasientombud reagerer

NRK har også vært i kontakt med pasient- og brukerombudene. Heller ikke de mener at kontaktlegeordningen fungerer.

– Flere pasienter som har fått oppnevnt en kontaktlege, har bare truffet legen én gang. Det er ikke slik det skal være, sier Torunn Grinvoll, som er pasient- og brukerombud i Vestfold.

Ifølge pasientombudene er kontaktlegeordningen lite kjent.

– Når pasientene ikke kjenner til ordningen, sier det seg selv at de ikke spør etter kontaktlegen, svarer Runar Finvåg, som er pasientombud i Møre og Romsdal.

Pasientombud Tom Østhagen i Hedmark og Oppland mener ordningen også er lite kjent blant helsepersonell.

Høie vil følge opp

Pasientombudene etterlyser nå bedre informasjon om ordningen. Samtidig ber helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) pasienter ta kontakt med nettopp pasientombudene hvis de ikke får kontaktlege.

– Dette er en rettighet alvorlig syke pasienter har. Det er en god og viktig ordning som skaper trygghet og forutsigbarhet hos pasientene, sier Høie.

Han vil nå presse på overfor ledelsen i helseforetakene, slik at pasientene får den kontaktlegen de har krav på.

SISTE NYTT

Siste meldinger